Align Labs – Innovasjon og metodeutvikling

Align Labs – Innovasjon og metodeutvikling

«Alle i Align Consulting bidrar innenfor selskapets innovasjon- og metodearbeid – Align Labs. Siden Align har en gjennomsnittlig ERP-ansiennitet på over 10 år og har rammeavtaler med over 80 prosent av de norske kundene er det helt sentralt av våre oppskrifter er beste praksis. Alle våre kunder skal oppleve høy verdi for pengene de bruker på oss. All læring i form av tilbakemeldinger fra kunder, tips, kurs, prosjekterfaringer skal inkluderes i Align Labs til det beste for alle våre kunder» sier senior rådgiver Oliver Moynard, initiativtager til Align Labs