Tjenester

VÅRE TJENESTEOMRÅDER

Align har spesialister innenfor følgende områder:

 • Prosjektledelse
 • ERP-rådgivning
  • Løsningsarkitekt
  • Applikasjonsrådgivning
  • Prosessanalyse
  • Konfigurasjon
 • Tekniske ERP-tjenester
  • Migrering
  • Integrasjon
  • Utvikling
  • Rapporter/Layout
 • Endringsledelse
 • Testledelse