Align har positiv erfaring med IFS Cloud – og våre arkitekter deler her sine tanker!


Med IFS Cloud har IFS gitt kundene mulighet til å eie og lede utviklingen av egen IFS plattform og løsning inkludert konfigurasjoner og tilpasninger. Kunden eier utviklingen og bestemmer selv hvem som skal inviteres inn for å gjøre utvikling. Align har meget positive erfaringer med den nye åpne plattformen – IFS Cloud. Det blir en kortere implementeringssyklus fra idè til ferdig levert kode siden vi kan ivareta hele prosessen på vegne av kunden.

Korte livssykluser på utviklingsmiljø, hyppige leveranser og kort «time to market» for ny funksjonalitet krever god kontroll på grunndata, konfigurasjoner og tilpasninger. Det er også viktig å etterstrebe evergreenprinsippet, slik at risiko ved oppdateringer og releaser reduseres. Som funksjonelle og tekniske arkitekter i et IFS Cloud Prosjekt, ser vi dermed at mulighetsrommet i IFS Cloud øker kompetansebehovet på kundesiden.

 

Med IFS Cloud skjer utvikling raskt, som igjen krever en mer proaktiv tilnærming til både system og prosesser. Kjennskap til kundens forretningsprosesser og krav blir ekstremt viktig.

Vi anbefaler at våre kunder samarbeider med et kompetansehus som Align for bistand og hjelp i overgangen til IFS Cloud.

 

Birgitte Hanstad (løsningsarkitekt) og Kjetil Pedersen (teknisk arkitekt)

 

Ønsker du å vite mer – kontakt Erik!