Personvern

Vi erklærer herved at Align Consulting AS behandler personlig data i tråd med personvernsforordningen (også kalt GDPR).

Innsamling av data på nettsiden i form av cookies er beskrevet her: