Våre verdier

Vår kultur og våre verdier

Alignkulturen er vår identitet, den binder oss sammen. Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør og i all kommunikasjon, internt som eksternt.

Nysgjerrig – Vi er nysgjerrige overfor kunder, kolleger, nye forretningsmuligheter og ny teknologi. Vi søker alltid forbedring og vekst for våre kunder og oss selv. Vi tar selv initiativ til å konstant forbedre oss.

Ansvarlig – Vi tar ansvar for våre handlinger både når det går bra og dårlig. Vi lærer av våre feil og deler med andre. Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv og for hverandre. Vi er kompromissløse med kundens beste!

Omtanke – Vi behandler hverandre, våre samarbeidspartnere og våre kunder med omtanke. Vi skal vise det i måten vi er på, behandler hverandre og snakker til hverandre. Vi spiller hverandre alltid gode!

Ledige stillinger - bli en del av vårt team

Hvem er vi?

Vi har en uformell, vennlig og romslig kultur med fleksible og stolte ansatte som lytter til kunden. Vi er alle kompromissløse med våre kunders beste!

Bli en av oss

Prosjektleder

Trives du med å sette deg inn i våre kunders behov og oversette dette inn i effektive prosjektleveranser? Er du en som kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner og har erfaring fra konsulentrollen og gjennomføring av prosjekter innen ERP?

Utvikler

Er du en som trives med å sette deg inn i våre kunders tekniske behov og oversette dette inn i smarte tekniske leveranser. En som ofte blir beskrevet som logisk rask og en problemløser?