Prosjektleder

Trives du med å sette deg inn i våre kunders behov og oversette dette inn i effektive prosjektleveranser? Er du en som kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner og har erfaring fra konsulentrollen og gjennomføring av prosjekter innen ERP?

Våre prosjektledere skal sikre verdiskapning gjennom effektive prosjektløsninger og gode leveranser, samt ved å etablere gode og trygge kunderelasjoner. 

Hva kan du bli en viktig del av? 

Hos Align er de ansatte med på å ta viktige beslutninger – både med hensyn til strategiske valg og kundeoppdrag. Som selskap ønsker vi å være ledende innen fag og teknologi og kontinuerlig utvikling prioriteres derfor høyt. 

Vår kultur er tillitsbasert, hvor de ansatte er selvstendige lagspillere som hjelper hverandre når det trengs. Alignkulturen er vår identitet, den binder oss sammen. Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør og i all kommunikasjon Å skape tillit gjør vi ved å ha fokus på å bygge relasjoner og ha respekt, være åpne og transparente og dele kompetanse. Resten er en konsekvens av dette.    

Å være en del av et lag, innebærer at du hos oss har kollegaer som støtter hverandre. Til tross for at man jobber selvstendig er du en del av et sterkt felleskap som sammen ønsker at alle skal ha det best mulig og lykkes med det de gjør. Du vil alltid vite at du har en «wing man», kollegaer som støtter deg i tykt og tynt. 

Hos oss oppfordres det til, prioriteres og settes pris på egenutvikling.  Enten man ønsker å utvikle seg innen samme området eller søker nye utfordringer, så tas det imot med åpne armer og verdsettes. Dette driver oss fremover innen både teknologi og fag.

Hva vil du gjøre hos oss? 
  • Lede prosjekter fra tidligfase, via design og prosjektering, installasjon, idriftsettelse og etterfølgende forvaltning. 
  • Inneha ha det totale leveranseansvaret enten på vegne av våre kunder eller i delprosjekter der Align har leveranseansvaret  
  • Videreutvikling av intern metodikk for prosjektgjennomføring 
  • Inneha det kommersielle ansvar for prosjektet 
  • Utarbeide fremdriftsplaner 
  • Sørge for at de riktige ressurser er tilgjengelige for prosjektet 
  • Legge til rette for at Align blir kundens betrodde partner ved å aldri kompromisse med våre kunders beste 
  • Videreutvikling av selskapet 

 

Hvem er du? 

Du trives med å sette deg inn i våre kunders behov og oversette dette inn i effektive prosjektleveranser. Du føler at du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner. Du har erfaring fra konsulentrollen og gjennomføring av prosjekter innen ERP.  Du liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre. Du trives med fleksibilitet og frihet under ansvar. 

Synes du dette virker interessant hører vi gjerne fra deg. 

Kontakt gjerne en av våre ansatte for å høre mer om hvordan det er å være en Aligner, det er de som vet det best. 

Se vår hjemmeside www.alignconsulting.no/alignerne/ for kontaktinformasjon 

Leveranseansvarlig | Prosjektleder