Dette leverer vi

Dette leverer vi

Vi leverer tjenester for å øke verdien av dine IT-løsninger med fokus på IFS Applications og IFS Cloud.

Som uavhengig partner. På kundens side.

Les mer om hva det innebærer å være kundens partner her

Prosjektledelse

Vi leder små og store prosjekter på vegne av deg som kunde eller som ansvarlig for egne prosjektleveranser.

Forretningsrådgivning

Vi har erfarne rådgivere som hjelper deg med å forbedre og fornye dine forretningsprosesser basert på IFS Applications & IFS Cloud samt nært beslektede applikasjoner og såkalte «best of bread»-løsninger.

DevTech

Vårt DevTech team jobber tett sammen med våre forretningsrådgivere for å bygge konfigurasjoner, automatisere prosesser og forenkle bruken av IFS Applications og IFS Cloud

Endringsledelse

Align har endringsledere som sørger for at endringene blir forankret i organisasjonen og at løsningen blir tatt i bruk.

IT Strategisk rådgivning

Det teknologiske landskapet forandrer seg raskt, og det blir mer og mer krevende å orientere seg. Vår erfaring og kompetanse gjør oss istand til å støtte deg i ditt analysearbeid. Som din uavhengige IFS-ekspert. På din side.