Hvordan er det å være aligner?

Hvordan er det å være aligner?

Hos Align er de ansatte eiere, og er med på å ta viktige beslutninger – både med hensyn til strategiske valg og kundeoppdrag. Som selskap ønsker vi å være ledende innen fag og teknologi og kontinuerlig utvikling prioriteres derfor høyt.

Align Consulting er et konsulentselskap som tilbyr funksjonelle og tekniske tjenester relatert til implementering og forbedring av IFS forretningssystemer. Vi er kundens partner og vi er kompromissløse med våre kunders beste. Vår kultur er tillitbasert, hvor de ansatte er selvstendige lagspillere som hjelper hverandre når det trengs. Alignkulturen er vår identitet, den binder oss sammen. Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør og i all kommunikasjon, internt som eksternt. 

«I Align oppfordres og motiveres vi til å jobbe med egenutvikling»
Asbjørn Brekke 

Å være en del av et lag, innebærer at du hos oss har kollegaer som støtter hverandre. Til tross for at man jobber selvstendig er du en del av et sterkt felleskap som sammen ønsker at alle skal ha det best mulig og lykkes med det de gjør. Du vil alltid vite at du har en «wing man», kollegaer som støtter deg i tykt og tynt. 

 «Å jobbe med folk du er glad i er det ultimate luksus» 
Olivier Moynard

Hos oss er det det magiske order tillit som gjelder. Både faglig og personlig, mellom kollegaer og med våre kunder.  Fordi vi vet at tillit skaper motivasjon og innovasjon, den skaper trygghet og en positiv organisasjonskultur og den skaper resultater. Å skape tillit gjør vi ved å ha fokus på å bygge relasjoner og ha respekt, være åpne og transparente og dele kompetanse. Resten er en konsekvens av dette.   

 «Align er et sted hvor alle tar ansvar for at man trives»
Aleksandra Gjærde

Vi investerer i å bli godt kjent med hverandre. Dette gjør vi gjennom årlig blåturer, julebord, afterwork, samt flere mindre arrangementer som for eksempel bilcross og curling.  Ved nyansettelser utnevnes det Buddy, slik at nye medarbeidere alltid skal være godt ivaretatt – både faglig og sosialt. 

«Vi er en bra gjeng med et godt miljø, som har mye gøy sammen utover det å jobbe»
Christian Tidemann 

Med en flat organisasjonsstruktur involveres ansatte i beslutninger. Både med tanke på å utforme egne oppdrag, men og strategiske selskapsbeslutninger. Det er åpenhet rundt beslutninger og beslutningsgrunnlag slik at alle til enhver tid vet hva som ligger til grunn for ethvert valg vi tar. 

 «Hos Align har vi frihet og muligheten til å påvirke og skape egen arbeidsplass»
Mona Smukkestad 

 

Kompetansedeling er noe som ligger i vår ryggrad og som er en viktig del av å være lagspiller i Align. Enten om det gjelder behov for støtte og råd i et kundeoppdrag eller at vi har interne sessioner for kunnskapsdeling. Har man utfordringer kaster de andre seg rundt for å hjelpe, og vi har alle et felles ønske om å lykkes.  

Hos oss oppfordres det til, prioriteres og settes pris på egenutvikling.  Enten man ønsker å utvikle seg innen samme området eller søker nye utfordringer, så tas det imot med åpne armer og verdsettes høyt. Dette driver oss fremover innen både teknologi og fag.  

Summen av dette gjør at vi er et selskap som agerer som en stor familie og har en ekstremt sterk teamfølelse. Hvor vårt hjerte banker for hverandre, det vi gjør og våre kunder 

 «I Align har vi et stort hjerte og omtanke for hverandre»
Trygve Lyssand 

 

Vil du bli en av oss?