Endringsledelse

Align har endringsledere som sørger for at endringene blir forankret i organisasjonen og at løsningen blir tatt i bruk.

Mange ERP-prosjekter feiler fordi de ikke har ivaretatt de organisatoriske faktorene godt nok, men har hatt for stort fokus på kun den tekniske IT-implementeringen. I ERP-prosjekter er vanligvis en stor del av de ønskede gevinstene avhengig av at de ansatte må gjøre noe nytt eller annerledes. Det hjelper ikke med nye IT-løsninger hvis de ikke blir tatt i bruk. Endringsledelse handler om å forberede organisasjonen på endring. Nøkkelen til suksess er å jobbe systematisk med endringsledelse fra starten av prosjektet, støttet av metodikk og verktøy. Ledere må engasjeres for å være positive til endringen og støtte sine ansatte. Brukerne må være delaktige i utforming av løsningen for å skape positivt engasjement og bygge kompetanse på løsningen. Align har sertifiserte endringsledere som benytter Prosci sitt rammeverk for endringsledelse for å støtte deg i dine prosjekter.