Prosjektledelse

Vi leder små og store prosjekter på vegne av deg som kunde eller som ansvarlig for egne prosjektleveranser.

Våre prosjektledere har lang ERP-prosjekterfaring og er ofte våre kunders prosjektleder eller leder prosjektteam fra Align.

Vår prosjektstyring er basert på vår erfaring sammen med elementer fra anerkjente rammeverk som PRINCE2® og PRINCE2® Agile som tilpasses i forhold til kundens behov.

Våre prosjektledere er opptatt av menneskene i prosjektet og jobber systematisk med å motivere og bygge team i tråd med våre verdier.

Align har erfaring med ledelse av forstudier, implementerings- og oppgraderingsprosjekter.

Kundens prosjektleder

Vi leder prosjektteamet, planlegger og følger opp fremdrift, bidrar til god eierstyring og ivaretar kundens interesser overfor eksterne leverandører

Prosjektstøtte og rådgivning til kundens prosjektleder

Vi kan støtte kundens prosjektleder med metodikk og råd innenfor alle prosjektfaser