Utvikler

Er du en som trives med å sette deg inn i våre kunders tekniske behov og oversette dette inn i smarte tekniske leveranser. En som ofte blir beskrevet som logisk rask og en problemløser?

Våre utviklere bistår i pågående IT-prosjekter samt å bidra med å implementere tekniske leveranser innenfor applikasjonsutvikling av IFS Applications/IFS Cloud, automatisering og data migrering.  

Hva kan du bli en viktig del av? 

Hos Align er de ansatte med på å ta viktige beslutninger – både med hensyn til strategiske valg og kundeoppdrag. Som selskap ønsker vi å være ledende innen fag og teknologi og kontinuerlig utvikling prioriteres derfor høyt. 

Vår kultur er tillitsbasert, hvor de ansatte er selvstendige lagspillere som hjelper hverandre når det trengs. Alignkulturen er vår identitet, den binder oss sammen. Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør og i all kommunikasjon Å skape tillit gjør vi ved å ha fokus på å bygge relasjoner og ha respekt, være åpne og transparente og dele kompetanse. Resten er en konsekvens av dette.    

Å være en del av et lag, innebærer at du hos oss har kollegaer som støtter hverandre. Til tross for at man jobber selvstendig er du en del av et sterkt felleskap som sammen ønsker at alle skal ha det best mulig og lykkes med det de gjør. Du vil alltid vite at du har en «wing man», kollegaer som støtter deg i tykt og tynt. 

Hos oss oppfordres det til, prioriteres og settes pris på egenutvikling.  Enten man ønsker å utvikle seg innen samme området eller søker nye utfordringer, så tas det imot med åpne armer og verdsettes. Dette driver oss fremover innen både teknologi og fag.

Hva vil du gjøre hos oss? 
  • Delta som utvikler i leveranseprosjekter – fra design og utforming via test til installasjon, idriftsettelse og etterfølgende forvaltning 
  • Implementere tekniske løsninger innenfor konfigurering av IFS Applications/IFS Cloud, automatisering og data migrering 
  • Analysere, avdekke og utvikle systemer som gjør hverdagen lettere for våre kunder 
  • Lage modifikasjoner og integrasjoner i IFS Cloud 
  • Løse tekniske problemer i møte med kunder og kollegaer 
  • Være teknisk fagspesialist – enten på vegne av våre kunder eller i prosjekter der Align har leveranseansvaret  
  • Legge til rette for at Align forblir kundens betrodde partner ved å aldri kompromisse med våre kunders beste 
  • Videreutvikling av selskapet 
  • Utforske ny teknologi og bidra til at vi alltid ligger i forkant av den teknologiske utviklingen 

 

Hvem er du? 

Du trives med å sette deg inn i våre kunders tekniske behov og oversette dette inn i smarte tekniske leveranser. Du blir ofte beskrevet som logisk rask og at du er en problemløser. Du er faglig nysgjerrig. Du har gode samarbeidsevner, og liker å finne smarte løsninger sammen med andre.  Du liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre. Du trives med fleksibilitet og frihet under ansvar. Du har god teknisk teft.  

Synes du dette virker interessant hører vi gjerne fra deg. 

Kontakt gjerne en av våre ansatte for å høre mer om hvordan det er å være en Aligner, det er de som vet det best. 

Se vår hjemmeside www.alignconsulting.no/alignerne/ for kontaktinformasjon