Elvia og Align utnytter mulighetene i IFS Cloud!


Elvia er Norges største nettselskap og er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten.

 

Align har samarbeidet nært med Elvia i mange år og i overgangen til IFS Cloud har Align bistått i forprosjektet, selve prosjektgjennomføringen og i den påfølgende forvaltingen av IFS Cloud. Align bistår Elvia med løsningsarkitekt, funksjonell rådgivere, teknisk arkitekt/buildplaceadministrasjon og utviklere.

 

IFS Cloud trigger noe viktige prinsipper;

  1. Alle aktører i økosystemet skal kunne bistå med CRIM (tilpasninger og konfigurasjoner).
  2. Løsningen skal forbli fremtidsrettet og «evergreen», noe som betyr at tilpasninger skal skje utenfor kjernen av applikasjonen for å lette oppdateringer og endringer.
  3. Elvia skal kontinuerlig forbli i forkant av teknologisk utvikling, sikre løpende forbedringer gjennom prosjekter, releases, og oppdateringer.

 

En av de mest signifikante endringene med IFS Cloud er bruken av RestAPIer som muliggjør forbedringer utenfor selve kildekoden. Enkelt sagt kan alle applikasjoner som støtter REST-API nå enkelt kommunisere med IFS Cloud uten større tilpasninger, feks. ved bruk av standardiserte low code-løsninger.

 

Et viktig aspekt med samarbeidet er at Align sin løsningsarkitekt er en integrert del av en større arkitektgruppe hos Elvia. Med sin spesialisering på IFS Cloud, arkitektur og metodeverk har løsningsarkitekten spilt en sentral rolle i å veilede Elvia med tanke på egne forretningsbehov og hvordan disse best kan løses – enten innenfor rammen av IFS, gjennom alternative systemer eller i Elvias egenutviklede løsninger.

 

I denne prosessen har også Aligns utviklere jobbet tett med utviklere fra andre selskaper, både for å analysere muligheter i IFS og for å utvikle optimale løsninger ved bruk av RestAPIer. Dette samarbeidet har vært og vil være avgjørende for å utvikle og implementere innovative løsninger uten tunge tilpasninger, slik at IFS Cloud løsningen forblir evergreen i form av regelmessige oppdateringer. Denne strategien er en nøkkel for å maksimere verdien av IFS og styrke evnen til å møte fremtidige behov.

 

Vi i Align ser frem til å oppnå nye forretningsmål sammen med Elvia.