70 IFS-kunder samarbeider med Align Consulting

Align har signert rammeavtale med 70 norske IFS-kunder og gjennomfører stadig mer omfattende arbeid hos kundene. I økende grad tar Align ansvar innen forbedringsprosjekter og oppgraderingsprosjekter. Våre kunder etterspør i økende grad tjenester innenfor klassisk forretningsrådgivning.

En av våre ERP-kunder har valgt å benytte Align som rådgiver innenfor prosessen «Procure to Pay» for å øke forretningskontroll og dermed spare penger. Oppdraget ligger i grenselandet mellom klassisk management consulting og rådgivning innen ERP.

Daglig leder

Kontakt Erik