Celsio Go-Live!

20. mai 2022 fikk Celsio nye eiere. Dermed måtte selskapet frigjøre seg fra sin tidligere eier, Fortum, og etablere sin egen IT-plattform. Nå har Celsio, på rekordtid, implementert ERP-systemet IFS Cloud som støtter kjerneprosesser innenfor vedlikehold, innkjøp, økonomi og prosjektstyring. Align har deltatt i forprosjekt og hovedprosjekt med strategisk rådgivning, løsningsarkitekt og økonomirådgivere.

 

Celsio er Norges største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge. Den viktigste varmekilden i selskapets fjernvarmeproduksjon er overskuddsvarme fra avfallsforbrenning. I tillegg henter Celsio ut varme fra Oslos kloakk og et datasenter. Celsio forsyner 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo, med fjernvarme som de distribuerer gjennom sitt 700 kilometer lange fjernvarmenett.

 

«Vi har nylig gjennomført en vellykket implementering av IFS Cloud, inkludert migrering av data fra gammel ERP plattform. Vi produksjonssatte ny løsning uten tekniske problemer, og prosjektet ble levert iht tid og innenfor kost. Align har deltatt gjennom alle faser av prosjektet og vært en viktig samarbeidspartner og rådgiver. Align har dyktige og erfarne konsulenter som har bidratt med viktig kompetanse om IFS som applikasjon. I tillegg har Align lang erfaring fra ERP implementeringer, og god forståelse for energibransjen og våre arbeidsprosesser» sier Jonny Lotten, IT-direktør i Celsio.

Daglig leder

Kontakt Erik