En av Aligns kunder oppgraderer til IFS Cloud

Align gjennomfører gjennom høsten 2021 og vinteren 2022 et oppgraderingsprosjekt til IFS Cloud. Align startet i starten på 2021 et forprosjekt som ledet til en beslutning om å oppgradere til IFS Cloud. Align har i prosjektet ansvaret for prosjektledelse, løsningsarkitektur, funksjonelle rådgivning innenfor finans og logistikk samt alle typer tekniske tjenester.

Align samarbeider meget tett og godt med IFS, og har totalansvaret for prosjektet ovenfor kunden.
Oppgradering til IFS Cloud innebærer en total omfordeling av arbeidsoppgaver mellom Align, IFS og kunden, og Align ivaretar flere oppgaver som tidligere var IFS sitt domene. Dette er oppgaver som tekniske leveranser og utvikling av tilpasninger.

«Vi er ydmyke for den tillit som vår kunde viser oss, og ser at introduksjonen av IFS Cloud vil styrke Aligns posisjon som «kundens partner» i årene fremover» sier Erik Nøkleby Holth, daglig leder i Align.

Daglig leder

Kontakt Erik