Implementering av Update 8 – 13 for IFS Applications 10 hos Glava

GLAVA® er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. GLAVA® har 500 ansatte, en omsetning på 2,4 milliarder kroner og egne produksjonsenheter i Norge. Glava Isolasjon benytter IFS Applications for å støtte sine salg- og logistikkprosesser, samt økonomistyring.

1 november 2020 gikk de live med IFS Applications 10, etter et oppgraderingsprosjekt ledet av Align. De oppgraderte fra Applications 7.5 og gikk live med Applications 10, Update 7. Etter en fase med stabilisering og forbedringer ønsket Glava å få implementert etterslepet av updates, slik at de fikk utnyttet bugfixes og nyheter fra IFS.

Implementeringen ble gjennomført over to måneder med av prosjektleder fra Align og i samarbeid med IFS. IFS hadde ansvaret for analyse og løft av tilpasninger, samt teknisk installasjon av oppgraderingen. Align hadde ansvaret for analyse og løft av konfigureringer, mens Glava hadde ansvar for regresjonstest av løsningen.

Glava gikk live med løsningen 13 desember 2021.

Prosjektleder

Kontakt Ole A.