PGS har implementert ny versjon av IFS Applications

PGS er et geofysisk selskap som leverer geofysiske- og reservoartjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av seismikk- og elektromagnetikkdata og feltevaluering. Selskapet ble etablert i 1991 og notert på Oslo Børs i august 1992. PGS er ledende innen utvikling av seismisk innsamling med mange streamere og benytter IFS Applications til vedlikeholdsstyring av både streamere og flåten. I tillegg brukes IFS til innkjøp og logistikk av materiell og service til både flåten offshore og til onshore-operasjoner. For å sende data mellom onshore og offshore brukes IFS sin replikeringsløsning.

Align har bidratt i flere roller på kundesiden i forprosjektet og oppgraderingsprosjektet. De ulike rollene har vært løsningsarkitekt, delprosjektleder vedlikehold og delprosjektleder innkjøp og logistikk. «Jeg stortrivdes med å jobbe på kundens side og med den tilliten som PGS gav oss. Sammen med PGS implementerte vi en stabil, fleksibel og fremtidsrettet løsning basert på IFS Applications 9» sier Erik Jarledal, Aligns delprosjektleder innkjøp & logistikk.

Daglig leder

Kontakt Erik