Rosenberg har valgt å samarbeide med Align i forprosjektet Time Management.

Rosenberg Worley startet som et skipsverft på Hundvåg i Stavanger. Det ble stiftet i 1896 av blant andre Sigval Bergesen d.e. og Knud Zimmer, som også ble den første disponent. Selskapet ble startet med en aksjekapital på 54 000 kroner. Det var 13 ansatte ved bedriften. Virksomheten har hatt flere navneendringer, og er i dag en del av australske Worley. Bedriften er leverandør til norsk oljevirksomhet og er aktivt med for å støtte energi-transformasjonen i nye markeder som offshore vindfarm, elektrifisering, hydrogen og havbruk. Rosenberg har i dag rundt 1100 ansatte med over 6 milliarder i omsetning og et meget solid driftsresultat.

 

Rosenberg benytter IFS Applications i hovedsak til Innkjøp og Finans. Rosenberg ønsker å utvide IFS fotavtrykket for bedriften og har initiert flere aktiviteter for å få til dette. Ett av de viktige områdene er timeføring, kost- og inntekts-allokeringer for timer og ressursplanlegging for prosjektene.

 

Align har bidratt med prosjektleder i forprosjektet for Time Management, samt funksjonell rådgivning og utvikling.

 

«Det er utrolig spennende å få jobbe med en EPCIC(*)-bedrift som Rosenberg. De har lang og solid historie i en viktig industri for Norge med dyktige og erfarne folk på alle nivåer. De opererer en systemportefølje som på flere områder skal fornyes og ytterligere integreres i eller med IFS.

Jeg har stortrivdes med å jobbe på kundens side som prosjektleder. Vi skal nå gjøre en pilotinstallasjon sammen med IFS og legge grunnlaget til et godt hovedprosjekt» sier Ole Westerby, Aligns prosjektleder i forprosjektet Time Management.

 

(*) EPIC – Engineering Procurement Construction Installation Commissioning

Prosjektleder

Kontakt Ole A.