Statnett har oppgradert til IFS Applications 10

Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land. Statnett sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon. Statnett bruker IFS Applications til å drifte og vedlikeholde nettet på en sikker og effektiv måte. Statnett har hovedkontor i Oslo og ca. 1 400 ansatte.

Align har bidratt i flere roller på kundesiden i oppgraderingsprosjektet. De ulike rollene har vært teknisk løsningsarkitekt, rådgivning innen vedlikehold og migrering.

Daglig leder

Kontakt Erik