Per-Egil Josten

Utvikling, migrering og integrasjoner

Per-Egil Josten

Per-Egil har en mastergrad i IT. Han har arbeidet som hybrid mellom applikasjonsrådgiving og systemutvikling hos IFS i 13 år før han begynte i Align i 2012.
Fokusområdene er rådgivning knyttet til systemutvikling, design, kvalitetssikring av spesifikasjoner, automatisering, integrasjoner, konfigurering og tuning av IFS Applications.

Mange kunder har erfart at en uformell telefonsamtale med Per-Egil har resultert i store gevinster.

I utviklerrollen er Per-Egil en problemløser