Nora Skauen

NORA SKAUEN

Leveranseansvarlig | Senior prosjektleder
Telefon: +47 934 27 653
E-post: nora@alignconsulting.no

Nora har over 20 års erfaring med implementering av IT-prosjekter i Norge og Norden. Nora er utdannet «Master of Science i Industriell Økonomi» fra NTNU. Nora har de siste 10 årene vært Delivery Manager (Leveranseansvarlig) i SAP Norge og i SAP Norden. Før dette jobbet Nora som prosjektleder, og som konsulent innen salg og logistikk, i SAP Norge og Accenture. Nora har også erfaring som forretningskonsulent med vekt på prosessanalyser og prosessforbedring.

«Noras hovedstyrker er hennes gode samarbeidsegenskaper, samt evne til å skape fremdrift og kontroll i prosjekter»

VÅR KOMPETANSE