Per-Egil Josten – Han som trives så godt på jobb at han egentlig ikke gleder seg til helg!

Per-Egil Josten. Hans som har fått “Oscar” for sin innsats og som elsker å jobbe i Align der han har frihet, gode kollegaer og spennende utfordringer. En sympatisk, hyggelig og strukturert fyr – en ekte Aligner! Men hvem er han? 

Bakgrunn/karriere  

Jeg begynte min karriere i en plankebutikk, men endte opp med å studere IT på Bekkestua etter et tips fra moren min. Planen var opprinnelig å bli flyver eller politi. Webutvikling var populært på den tiden, så jeg fikk min første jobb som utvikler hos NOCOM, som leverer Centura. Der lagde jeg blant annet en komplett webshop til NAF i 1998. I 1999 begynte jeg i IFS, der jeg startet å jobbe med report designer under ledelse av Ragnar Andersen. Han likte at jeg hadde erfaring fra plankebransjen, siden han var ansvarlig for handel og kontor i IFS. Jeg var blant annet involvert i mange prosjekter for Moelven, der jeg var både utvikler, TPC og rådgiver. Jeg jobbet også en stund for Wilhelmsen. I 2001 tok jeg en mastergrad, og i 2009 ble jeg leder for IFS utviklerteam i Norge og på Sri Lanka, som besto av ca 30 personer. Etter 13 år i IFS, var jeg med på å grunnlegge Align i 2012. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Sympatisk, praktisk og må ha full oversikt. Særlig før større beslutninger skal tas.  

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Veldig varierende og uforutsigbar.  

Jeg har i mange år ikke visst hva jeg skal gjøre i morgen eller neste uke. Så jeg tar det som det kommer.  

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Jeg ble på et tidspunkt leid inn av en konkurrent i bransjen, som konsulent i et globalt migreringsprosjekt. Som takk for min innsats, fikk jeg en gullstatue – Oscar – fra kunden som står på kontoret den dag i dag. Jeg har også elsket alle de lange nettene med Trygve under Go-Live. 

 

«Jeg elsker hverdagen min akkurat som den er!»

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Gode kollegaer! Frihet på alle nivåer.  

Vi bestemmer vår egen blåtur og vi bestemmer vår egen hverdag. Vi har en flat struktur, så alle får delta i beslutninger. Jeg synes det er spennende og morsomt å drive med utvikling og knekke nøtter. Dagen går veldig fort når jeg koser meg med diverse utfordringer hos kunder. Jeg rekker knapt å spise, for jeg er så engasjert i det jeg jobber med.  

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Livet i seg selv er veldig godt. Jeg stortrives med livet akkurat nå. Jeg trives så godt på min arbeidsplass at jeg gleder meg egentlig ikke til helg. 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb?  

Jobbe… Barn, hage, båt, ski og trene.  

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Jeg føler ikke jeg har behov for en ekstra dag i uken. Elsker hverdagen min akkurat som den er! 

Getting Started with Microsoft Power Apps with IFS Cloud

Staying ahead of the competition is crucial in today’s drastically evolving business landscape. Every organization is pursuing innovative strategies to enhance efficiency and productivity. IFS Cloud is one crucial piece of the enterprise digitalization journey, and with Microsoft Power Apps serving as the integration platform, it is possible to build mobile apps or automate business processes enriched with AI capabilities.

What is Power Apps?

PowerApps is an enterprise low-code application platform by Microsoft, and it provides a rapid development environment to build custom business apps without the need for coding expertise. Using Power Apps, you can create cross platform business applications through a simple drag-and-drop interface, workflow automation and pre-built AI models.

Power Apps and IFS Cloud

With the API driven architecture of IFS Cloud, extending on the outside and seamlessly integrating external systems like Power Apps is a breeze. Power Apps enable connecting to other external systems using connectors and we could create a custom connector to integrate IFS Cloud according to the needs.

IFS Cloud - PowerApps
Connecting IFS Cloud with Power Apps platform

 

In this post, we’ll discuss on how to connect IFS Cloud with Power Apps platform and create a simple, custom-made mobile app within few minutes!

Microsoft Power Apps documentation is a good starting point to setting up everything you need to develop on Power Apps. If you are new to Power Apps, it’s better to spend some time on reading the concept and setting up Power Apps platform for developments.

In this article we’ll discuss following key topics.

 

IFS Projections and Custom Connector

Key component of connecting PowerApps to IFS is the custom connector. A custom connector is a wrapper around a REST API that allows Logic Apps, Power Automate, or Power Apps to communicate with 3rd party APIs. In IFS terms, a Projection is equivalent to a RESTful API and you can find all the information about the API specifications, documentation using API Explorer in IFS Cloud.

There are two ways to create the custom connector for an IFS projection.

 • Build the custom connector using the OpenAPI specification which can be found in API explorer
 • Identify the projection calls you need for the integration and build the connector from scratch

 

OpenAPI specification for an IFS projection is usually heavy with many API operations which covers a business functionality within IFS Cloud. If we create the Power Apps connector using projection OpenAPI specification, you could end up creating a connector with many unwanted operations. Therefore, the best approach is to identify specific API operations and create the connector from the scratch according to your needs.

In this example, we are planning to create a simple Power Apps mobile application where a user can search a Master Part  in IFS Cloud by description and get the part details.

As the first step, we can simulate what we need in our app in IFS Cloud to find the information we need using the log window or browser network debugger

 • IFS Projection: PartHandling.svc
 • Projection Operation: PartCatalogSet
 • HTTP Verb: GET

 

We can use the API documentation in IFS Cloud API explorer to identify the URL, request/response samples and HTTP headers which are required to make the request from a 3rd party application

 

Create IAM client for Authentication

Now we have identified the API operations we need to build the connector. Next step is to create the IAM client in IFS Cloud for authentication. We are building an app for IFS end users, where a user must authenticate with IFS for using the app. This can be done by using the End User Authentication (Authorization Code Flow).

Go to IFS Cloud > IAM Client Details, create a new client. Give a client ID, description and save.

Keep the Redirect Uri blank for now. We will fill this after creating the custom connector. Copy the secret after creating the IAM client to be used in the PowerApps connector.

 

Creating the Power Apps Custom Connector

Next step is to start building the connector in Power Apps platform to connect to the IFS Projection and the operation we have identified above.

Microsoft documentation Create a custom connector from scratch is a good starting point to understand what a custom connector is and all the prerequisites needed for building one.

Go to your PowerApps environment and in the left panel, go to More > Discover All

On the discover page, you could see the link to custom connector inside the Data card.

On the New custom connector dropdown, select Create from blank.

Give a name for custom connector and in the wizard, enter the host and path to the projection in the General Information

 

In the Security step, choose OAuth 2.0 as authentication type.

Fill the client ID and secret from the IAM client which we created above. Enter the Authorization, Token and Refresh URLs.

In the Definitions step, you can add the API operations for the connector.

We have only one operation in our connector, which is to search part by description

 • Operation ID: PartCatalogSetSearch
 • Request: Use Import from sample and paste the projection call to search part by description.
  https://your-ifs-host/main/ifsapplications/projection/v1/PartHandling.svc/PartCatalogSet?$filter=(startswith(tolower(Description),'mf'))
 • Verb: GET

 

In the Response section, use add default response and paste a sample response from projection API documentation.

Press the Create connector on the wizard to finish the setup.

Upon creating the connector, it will reveal the Redirect URL in the security tab. copy that and add as Redirect Uri in IFS IAM client created above.

Now it’s time to test our connector! Go to the Test tab and Create a New connection. If everything is setup correctly, you will be directed to IFS login screen. enter credentials and create a new connection. Use the same filter condition and see if you can see the response.

Creating the PowerApps mobile App

It’s time to create the app. We are creating a Canvas App with a gallery and not going into details on how to create the app since there are tons of material can be found to create power apps.

On the Data section, select the connector we created and add as a data source.

Our App has a Text Input to enter the part description, a search button and a vertical gallery to show the response data.

In the Button function, We can call the PartCatalogSetSearch operation in the custom connector and put the response in a collection named partCatalogCollection.

Button function:
ClearCollect(partCatalogCollection, 'IFS-PartHandling'.PartCatalogSetSearch({'$filter':"(startswith(tolower(Description),'" & TextInput1.Text & "'))"}).value)

 

Set the data source of the vertical gallery to partCatalogCollection and then you can add fields from the result set.

Now it’s time to test the app in action!

Save, and Preview the app (F5). Change the layout to mobile to see the real feeling of your app 🙂

 

Once the app is completed, it’s possible to Publish and distribute to the other users in the organization.

Summary

By integrating IFS Cloud with Power Apps, you can unleash the potential of the Microsoft platform and build tailor-made applications for your organization and user requirements. Power Platform has over 600+ connectors if you need to couple with other systems and pre-built AI models to cater your unique business needs.

At Align Consulting, we are experts in leveraging the cutting-edge extendibility capabilities of IFS Cloud to seamlessly integrate with powerhouse platforms like Power Apps. We are there to help crafting bespoke, industry-grade applications that perfectly align with your unique business needs and fit for the future🚀.

Contact us today to learn more and embark on your innovation journey💡.

Contact Us – Align Consulting

By

Damith Jinasena

En liten refleksjon rett før sommeren

Stor takk til alle dere kunder og samarbeidspartnere som vi i Align har hatt gleden av å  jobbe tett sammen med det siste halvåret!

 • Align har samarbeidet med 39 kunder hittil i år
 • Over 40 prosent av vår tid har vært knyttet til IFS Cloud
 • IFS Cloud gir våre kunder store muligheter

 

Vi gleder vi oss allerede til det som venter oss på andre siden av sommeren

For oss innebærer høsten både å fortsette med eksisterende oppdrag, samt påbegynne nye. Ikke minst venter spennende dypdykk innen ny teknologi. Hvorfor? IFS Cloud i kombinasjon med ny teknologi gir store gevinster hos våre kunder, og der ønsker vi å være i forkant.

I et større perspektiv er vi forferdet over at et land i vår nærhet fortsatt er utsatt for krig. Det var surrealistisk i fjor, og det er dypt tragisk at det fortsetter og at ingen løsning er nær. Våre tanker går til dere i Ukraina!

Tilbake til Align:

Vi gleder oss til å stå stødig ved våre kunders side også denne høsten – uansett IFS-versjon.

Nyt en velfortjent sommer. Lad batteriene. Det tenker vi gjøre!

Vi ses snart!

Nora Skauen – Hun som helst ser at livet skjer i høyt tempo!

Nora Skauen. Hun som lever livet i et forrykende tempo og som ser et snev av konkurranse i det meste. Hun som brenner for teknologi, og som med sin kunnskap og engasjement er primus motor for at vår utvikling settes i system.  Men hvem er hun? 

 

Bakgrunn/karriere  

Jeg har mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Etter studiet startet jeg min arbeidskarriere i Accenture der det første prosjektet var et SAP-prosjekt. Det første året var jeg programmerer, deretter jobbet jeg med konfigurering og prosjektledelse.  

Etter 10 år i Accenture startet jeg i SAP Norge. Her jobbet jeg først som prosjektleder, så leveranseansvarlig i Norge og til slutt nordisk leveransedirektør.  

I september 2017 begynte jeg i Align og leder nå selskapet sammen med daglig leder. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Pådriver, bestemt (og noen vil kanskje si litt sta?) – men også omtenksom 😊. Er opptatt av fremdrift, men også at alle har det bra på jobb 

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

En typisk dag starter litt tid med mail og gjennomgang av kalender før mange ulike møter. Min hverdag er en herlig blanding av Align interne saker, og kundemøter. Det blir dermed mange ulike tema og problemstillinger.  

Nå om dagen er går det meste av tiden til rådgivning mht. IFS Cloud. Trives veldig godt med å drøfte muligheter og alternativer med kunder, og å hjelpe dem å ta valg for fremtiden. 

Jeg jobber også med rekruttering og videreutvikling av Align. Vi lurer stadig på hva vi skal bli «når vi blir store» 😊. Vi har mye å gjøre, og en av mine oppgaver er å sørge for at vi også setter av tid til egenutvikling, utforskning av ny teknologi og mulige nye tjenester fra Align. Dette kaller vi Align Labs. Vi ønsker ikke å være fullt fakturerbare, men holder av tid til utveksling av kunnskap og felles utforskning av nye muligheter.  

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Det har vært mange høydepunkter. Men det å bli manager i Accenture var en milepæl. Både fordi det var etter relativt kort tid, men også fordi det var et resultat av målrettet arbeid. Deretter var det en milepæl å få stillingen som nordisk leveransedirektør i SAP.  Utrolig spennende og lærerikt å få være en del av nordisk ledergruppe i et så stort selskap.  

Så var det definitivt et høydepunkt å starte i Align og bli medeier. Det er svært spennende å være med å drive et lite konsulentselskap. Alt kommer så tett på, og man jobber så nært – både mht. kollegaer og kunder. 

 

«Noe av det beste med å jobbe i Align er at alle har felles mål – å gjøre det beste for kundene våre!» 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Herlige kolleger, med stort engasjement for faget sitt – og som alltid vil få til gode løsninger for kundene! Vi er en gjeng med masse godt humør og det er mye latter på jobben og vi bryr oss om hverandre. Vi er en bra blanding av ulike personligheter med felles verdier og der alle har felles mål – å gjøre det beste for kundene våre! 

Ikke minst er det deilig å være uavhengige og eie oss selv. Vi bestemmer selv hva vi gjør og hvordan vi utfører businessen. Ingen investorer som krever stadig større avkastning osv. En stor overgang fra en hverdag i et større konsern, og som for meg er utrolig viktige trivselsfaktorer.  

Det er så digg med Align – at ting går raskt, det er kort vei til ressurser og dermed lett å få hjelp og få iverksatt ting 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke er å løpe ut i skogen eller langs sjøen. Jeg liker å konkurrere og løper orientering i helgene med familien (mann og to døtre). 

Er generelt aktiv og er en konkurranseperson – når en situasjon har en “flavour” av konkurranse, hentes uante krefter frem 😉 Konkurrerer nå hver tirsdag, gleder meg til det og presser meg til jeg er gul og blå.   

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb?  

Liker å benytte tid til å trene, og å slappe av foran TV’en med krimserier eller filmer! Er også veldig glad i komme ned på hytta i Larvik og sitte på terrassen og se utover sjøen mot Svenner fyr! 😊 

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den?  

Ut i skogen, orientering, være ute. Det gir meg masse energi og det er der jeg trives best.  Ekstra gøy når jeg kan dele en felles interesse med familien. Vi bruker mye av fritiden sammen, og liker kombinasjonen av å oppleve nye steder og å være aktive sammen 😊 

Øivind Wethal. Han som digger whisky og raske biler!

Øivind Wethal – mannen med forkjærlighet for whisky og biler, dog ikke samtidig. Han som alltid smiler, er evig optimist og hvor ordet nei sjelden benyttes. Hvem er han? 

 

Bakgrunn/karriere  

Jeg er utdannet siviløkonom fra BI, uteksaminert i 1986 

Etter BI ventet førstegangstjenesten. Den avtjente jeg som programmerer i Luftforsvaret, og ble værende som sivilt ansatt i nærmere 10 år. Det var gjennom denne jobben jeg kom i kontakt med IFS for første gang.  

Etter Luftforsvaret gikk jeg til Teleplan, før jeg startet for meg selv som konsulent innen IFS Applications. Etter seks år som selvstendig begynte jeg å jobbe for IFS Norge i 2004. Der jobbet jeg frem til 2016 da jeg startet i Align Consulting. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Positiv 

Nøyaktig 

Løsningsorientert  

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Hver eneste arbeidsdag begynner med en plan som jeg vet vil bli endret i løpet av dagen. 😊 Jeg har gleden av å få jobbe med mange kunder og med alt fra prosjektarbeid til ad hoc oppgaver. Dagene preges av høyt tempo, skiftende temaer og alltid nye utfordringer! Ingen dager er like. 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Jeg syns det er vanskelig å bare trekke frem ett, når jeg har fått være med på mye. Men noen av høydepunktene er: 

Under tiden i Luftforsvaret ledet jeg arbeidet med å ta fram kravspesifikasjonen innenfor fagområdet Vedlikehold, på tvers av alle våpensystemene i forsvarsgrenen. Å se den materialisere seg som en løsning i IFS var spennende. 

Når jeg startet i IFS ventet en periode hvor jeg pendlet til Libya for å implementere IFS hos det statlige, libyske kraftselskapet GECOL. Dette var kort tid etter opphevelsen av handelsblokaden i 2004, og IFS var blant de første utenlandske aktørene som var på plass. 

Siste jeg vil trekke frem er når jeg begynte i Align, utrolig gøy og det har vært og er en fantastisk reise. 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Ingen tvil – det er folka, kulturen og kundene!  

Uformelt, samtidig som det er faglig utfordrende.  

 

«Det beste med å jobbe i Align er folka, kulturen og kundene!» 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke for meg er å komme seg ut på tur og få frisk luft, helst sammen med samboeren min, Mona. Så avsluttes dagen i sofaen med en god serie eller film – bare slappe helt av og koble ut. 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb? 

Være sosial, god mat og vin med venner, kjøre en tur i sommerbilen (les: Jaguaren, red.anm.) – bare cruise rundt med taket av og la tankene fly, og ikke minst hytta på Gålå. 

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Da hadde jeg brukt mer tid med barnebarn, og ellers på hobbyer som jeg har for lite tid til – whiskysmaking, reiser, og mer tid på hytta med turer i fjellet til fots, på ski eller sykkel. 

IFS Cloud from a Developer’s Eye

It has been over 8 months since I started my first cloud development, and it has been a nice journey with many new things to learn; challenges and new processes to adopt. Here is my retrospective experience and some useful tips, coming from me and my colleague Asbjörn Brekke, for those stepping into IFS Cloud development.

Things I liked most

Even though I worked with IFS developments for a considerable time, it was not an easy step for me to get things started since IFS Cloud development comes with a big technical leap and different tool set to adapt. But once the basic setup was done, I started to feel more comfortable since one big change in cloud development is that developers can work from the local workstation rather than a virtual desktop.

One thing I like about developing in IFS Cloud is the new web-based client framework. It gives much freedom to the developer to choose between different layouts, controllers, and design patterns. We can produce modern interfaces with rich user interface controllers in such a quick time in IFS Cloud.

Integration capabilities of IFS Cloud has been drastically improved and it’s nice to see that IFS is moving towards open standards. Hence, now we can think of many new ways of interacting with IFS through integrations.

Another plus point in IFS Cloud development is the use of git and Azure DevOps. We can do more collaborative developments, and it is possible to do unit testing in sandbox environments and identify errors before delivering to the customer. Therefore, my overall conclusion is I believe developers can deliver more quality products in IFS Cloud than in previous versions

Points for improvements

When writing this, it has been only four major releases made in IFS Cloud. Admittedly, I’m pretty impressed by the speed it evolved through that short period of time. However, I believe it has a long way to go as well.

Performance is one of the key areas which I believe should be improved in IFS Cloud. There are two folds of performance, user performance and data performance. As developers it’s our responsibility to consider the performance impact and use new design patterns for optimized user performance.  I do hope IFS will address the data performance problems which we’ve experienced on many occasions.

An area I experienced being difficult in IFS Cloud is debugging. Since most of the code is generated, a simple mistake could lead to errors, and it could take more effort for troubleshooting. Consequently, improved debugging capabilities would be helpful indeed.

Some Useful Tips

IFS Cloud has a future proof design and under the hood it carries lots of new capabilities and potential which were not there with older versions of IFS. Developing in IFS Cloud involves new thinking, and new learning. Here are some tips which I think will be useful to get the maximum benefits from IFS Cloud developments:

 • Have a good design – Having a good design is the key to success in any development. When it comes to IFS Cloud, design plays a major role since then you can wisely decide which building blocks you need to use in early stage, since changing the core logic could be a heavy effort

 

 • Think Evergreen – With IFS Cloud, IFS is moving towards an evergreen software concept. In a nutshell, that means IFS will release feature update releases twice a year, and frequent service updates. We must take that into consideration and try to avoid any developments which would disrupt IFS core logic. For example, sometimes we could provide a quick solution for a customer need by overtaking the IFS code, and the modifying it. But then, with each service or feature update, we would have to check our code and might need to do re-work to adopt to IFS changes. This would lead to high maintenance cost in the long run. Hence, we need to think smart and design our solutions to have minimal impact on the IFS core logic.

 

 • Re-Use Existing code – IFS Cloud encourages making reusable code and it can be seen everywhere in IFS core developments. Most of the time you could find the needed pieces if you look carefully into how the developments are done. It could save a lot of time and effort and cope with the evergreen concepts.

Olivier – vår aquaman!

Møt Olivier Moynard. Mannen som alltid sørger for at vi har god vin på bordet. Han som aldri gir seg, og som trives best når vinden blåser og han får ri bølgene!

Bakgrunn/karriere  

Jeg er født og oppvokst i Paris. Første del av utdannelsen min tok jeg på Business School i Bordeaux, før turen gikk videre til Oxford og Plymouth hvor jeg tok utdannelse i økonomi og logistikk 

Etter endt utdannelse jobbet jeg i reklame bransjen og deretter i legemiddelbransjen i England før kjærligheten tok meg videre til Norge.  Her ble det 14 år i Lôreal Norge – hvor jeg hadde roller innen salg og business Controller, logistikk – og kundeservice/Operation 

I 2011 begynte jeg i IFS Scandinavia og var der i 4 år. Begynte i Align i 2016  

 

Tre ord som beskriver deg? 

Jeg er litt som pappaen til Albert Åberg pappa – en ting av gangen 

Så er jeg seig, hater å gi meg. Og det er på både godt og vondt 

Ikke minst er jeg sosial, glad i en fest og trives med å ha folk rundt meg.  

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Jeg er ingen morgenfugl. Så synes at dagene starter med alt for tidlige statusmøter. Deretter er det mye telefoner og møter med samarbeidspartnere  

Jobber i et prosjekt med deltakere fra flere land, det er ofte bytte av språk. Det går fort i surr mellom svensk, norsk og engelsk for en franskmann 

Prosjektet er enormt spennende, og preges av ekstremt mye læring og nye oppgaver hele tiden. Noe som er utfordrende, gøy, spennende og frustrerende på samme tid. Det teknologiskiftet vi nå er inne i utfordrer oss alle, og kan til tider gi litt ubalanse. 

Heldigvis trives jeg best i et kaotisk miljø, og har det mest morsomt når jeg får være halvveis ut av komfort sonen 

 

«Å jobbe med folk du er glad i er det ultimate luksus» 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Jeg vil trekke frem to høydepunkter. Det ene var da jeg i 4Sea prosjektet til Wilhelmsen Ships Service fikk være med å designe og bygge noe helt nytt som ansvarlig arkitekt for deres Asset Management løsning. Ekstremt utfordrende, men ga og en utrolig lykkefølelse når man lyktes  

Det andre var da Birgitte, min kollega i Align, fikk meg til å ta en kaffe hos Align i 2016 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Selv om det er hektisk og utfordrende, har jeg det alltid gøy med kolleger og jeg vet at vi støtter hverandre. Vi står der som et lag og heier på hverandre uansett. Du vet du alltid har en wing man!  

Her er det magiske ordene «Tillit» som gjelder. For alle. Vi har et åpent forhold, det er aldri noe blame game, aldri intriger. Vi er som en familie hvor man tåler å diskutere. Å jobbe med folk du er glad i er det ultimate luksus. Det kan være hektisk. Men det håndterer du med denne gjengen i ryggen. Vi alignere er en kul, uformell gjeng med høy grad av toleranse – som overhodet ikke er prestisjebasert med spisse albuer 

Jeg husker under den første praten i forbindelse med ansettelsen. Der ble følgende sagt; «Vi skal lage den ideelle bedriften, vi vet ikke hvordan, men hva.»  Da var jeg solgt og lurte på hvor jeg skulle signere.  

Og Align er den ideelle bedriften. Vi er en bedrift som er basert på relasjoner, mellom oss og med kunden. Resten er en konsekvens av dette.  

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Jeg setter stor pris på fredags-lunsj på kontoret og den tullete tonen vi har der. Det gjør meg glad, og den er viktig for meg å få med meg. Skal mye til før jeg ikke er på kontoret fredager! 

Så gir det meg lykkefølelse når jeg alene eller sammen med kolleger finner en løsning på noe vi har slitt med lenge. Det gir meg adrenalin kick og rush 

Ikke minst blir jeg glad når vi i familie får en felles og koselig middag, helst med en god flaske vin. Jeg blir og glad om jeg finner et par timer til å lese en bok.  Jeg er lett å please 😉 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb? 

Det er å bruke tiden med familien – oppsummere dagen, prate – et glass vin. Små ting som er stort i en hektisk hverdag 

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Da hadde surfet eller padlet, syklet i skogen – kommet meg ut. Det er for meg den ultimate terapi! 

 

Vil du bli kjent med flere andre alignere? Les flere artikler her

Blåtur 2022 – Barcelona

Align-kulturen er vår identitet og den binder oss sammen. Våre verdier skal gjenspeiles i alt vi gjør, i all kommunikasjon; internt og eksternt. En viktig del av strategien for å forsterke kulturen vår er at vi en gang pr år samles i en ut i det blå tur. Konseptet er at noen ansatte får ansvar for å ta med resten av selskapet på en tur ut i det ukjente. Datoene er satt, alt annet er i det blå.

Hvorfor blåtur? Vi mennesker søker enda mere sammen når vi skal møte det ukjente. På den måten skaper vi bedre relasjoner og felles minner som vi ikke hadde fått til på kontoret.

En spent gjeng møttes på Gardermoen torsdag 15 september. Det var mye som skulle feires denne helgen. En søster i Sverige var født og det var 10 år siden Align Consulting AS ble etablert. Årets reisemål: Barcelona!

Det ble noen fantastiske dager i Spania som fremdeles hadde ute-termostaten på >23 grader. Cava-smaking og omvisning på Codorniu, middag i Sitges, rebusløp i Barcelonas gater, fotballkamp på Camp Nou, avslapping på stranden og timer ved poolen.

Mengder av uforglemmelige minner ble skapt. For en gjeng! 😍

Med et ytterligere styrket fellesskap er vi klare til å møte og påvirke fremtiden. Ti nye år har begynt. Sammen🧡🧡

Energi, glede, samhold, fremtidstro!

Aleksandra – Align sin store solstråle!

Aleksandra Gjærde. Solstrålen vår. Hun som alltid møter deg med et smil. Hun som bringer energien inn i rommet og som møter livet med en positivitet som kan ta pusten fra deg. Hvem er hun? 

 

Bakgrunn/karriere 

Jeg har mastergrad i strategi og kompetanseledelse. Etter endt utdannelse dro jeg til Hawaii i 1 år for å ta de fagene jeg manglet for å komplettere utdannelsen og få master i økonomi. Jeg var nok over gjennomsnittet glad i å studere, så når muligheten for å kombinere studier med Hawaii var der, så var det et enkelt valg. 

I 2012 startet jeg min arbeidskarriere i IFS, og var en del av IFS sitt første trainee kull. Jeg jobbet i IFS frem til 2016, både som funksjonell rådgiver og som PMO. Da tok da jeg en pause fra ERP, og jobbet en kort periode innen friluftsliv, da jeg ønsket å kombinere jobb med min største fritidsinteresse. Men jeg merket fort at savnet etter ERP ble for stort, og begynte i Align i 2018 etter endt mammaperm. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Jeg er positiv, sta og aktiv! Har flere ganger hørt at jeg er “mye” menneske, så får man vel selv avgjøre om det er positivt eller negativt 😛 

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Dagen starter alltid med en stor kopp kaffe mens jeg leser mail og får oversikt over status. Dagene består stort sett av kundemøter og løsningsdesign. Jeg jobber per nå som koordinator og funksjonell rådgiver hos kunde, så det er lite planlagte aktiviteter, men mye ad hoc og daglig drift.  Hverdagen er variert, noe jeg stortrives med! 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Det å få det ansvaret det er å koordinere og planlegge leveranser hos kunde, være aktiv i planlegging – ikke bare være funksjonelt nær. Jeg trives godt med det ansvaret og er glad i å ha oversikt. Ellers vil jeg jo si at det er de mange “små” høydepunktene som er viktigst. De gangene en kunde har en utfordring de gjerne skulle ha løst, og man etter mye arbeid sammen klarer å komme i mål med en god løsning. Det er disse små seirene som driver meg i arbeidet vi gjør. 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Først og fremst kollegaene. Vi er som en stor familie og har en ekstremt sterk teamfølelse. Har man utfordringer hiver de andre seg rundt for å hjelpe, og vi har alle et felles ønske om å lykkes. Align er også et sted hvor man er aktivt interessert i hverandres ve og vel og alle tar ansvar for at man trives.

Så setter jeg stor pris på forholdet vi har til kundene. Det at vi har en god og ærlig dialog med kundene, at man sammen ønsker å dra i samme retning.  

En annen ting som jeg verdsetter er at det oppfordres til, prioriteres og settes pris på egenutvikling Enten man ønsker å utvikle seg innen samme området eller søker nye utfordringer, så tas det imot med åpne armer.  

Så er det fleksibiliteten vi har – under ansvar. I Align kan vi i stor grad styre egen hverdag så lenge man sikrer at det ikke går utover kunden 

 

«Mitt mål i livet er å samle flest mulige opplevelser, både for meg og barna» 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke er definitivt familie og det å være ute i naturen. Jeg lever virkelig for opplevelser. Mitt mål i livet er å samle flest mulige opplevelser, både for meg og barna. Alt fra å bo i en hengekøye på en strand i Mexico, til å gå flere uker i fjellet med telt og sovepose. Å oppleve ny mat, nye kulturer og møte nye mennesker er givende og spennende. Og desto mer gøy når man kan oppleve det gjennom barnas øyne. 

Også godteri og sjokolade da, det gjør meg mega happy! Er over gjennomsnittet godte mums!  

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb? 

Jeg gleder meg alltid til å hente Arthur i barnehagen, og bruke tiden med han frem til han skal legge seg. Deretter går det mye i trening (crossfit) og familietid. Og nå som Premier League er i gang blir det en del fotball på tv. Spesielt med en fotballgal tenåring i hus. 

 

 Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Da ville jeg sovet lenge (hvis femåringen lot meg) og funnet på noe sprell med familien min. På vinteren ville jeg kanskje tatt en tur i skibakken eller akebakken. Om sommeren ville jeg kanskje tatt en tur med fiskestang og telt (og masse godis). Ingenting er bedre enn å våkne ute i naturen, koke kaffe – steke seg egg og bacon til frokost. Det er sjelefred det! 

Sommerferien banker på døren!

Til høsten er det ti år siden Align Consulting ble startet opp i Norge. Planen den gang, var å skape det optimale selskapet for ansatte og kunder: Ekte og kundenært, med de riktige konsulentene. Dedikert, tydelig og trivelig. Kompromissløse med tanke på kundens beste!

 «Jeg er stolt over at det vi planla i 2012, er det vi fortsatt lever og ånder for. Gjennom mange ulike faser har vi forblitt trofaste til verdiene våre», sier daglig leder i Norge, Erik Nøkleby Holth.

 På den andre siden av grensen bobler entusiasmen hos ti nye medarbeiderne i det nystartede Align Consulting AB. Blant dem er daglig leder Per Aronsson. Om et par dager fyller den svenske virksomheten et halvt år. Per og hans kollega Fredrik Aldén ble overbevist allerede i analysefasen av det mulige giftemålet med Align, at nærheten til de norske kollegene ville bli en suksess. Og det ble det.

 «Våra värderingar innehåller bara smått dialektala skillnader; en idealisk matchning. Vi är fristående, men går hand i hand. Vi hjälps åt i kunduppdrag, i säljinsatser och utvecklar tillsammans Align som helhet. På kort tid har vi kommit smått overkligt nära varandra,» sier Per Aronsson, daglig leder i Align i Sverige.

 Halvårets høydepunkter

For Per er gleden ved å starte og bygge et eget selskap det største høydepunktet dette halvåret, og i kjølvannet av det, følger en rekke andre høydepunkter.

 «Att vi redan blivit tio personer på Align i Sverige är jättekul. Överväldigande att åtta härliga människor, fantastiska konsulter, tagit steget till oss» begynner Per.

 Han fortsetter:

«Att vi skrivit avtal med riktigt fina kunder. Fantastiskt. Tack för förtroendet! Vi lovar att göra vårt yttersta för att göra er nöjda,» forsikrer han.

 Og med det samme han er inne på temaet:

«När vi härom veckan fick höra två av de norska kollegorna rapportera från ett kundmöte att motparten på kundsidan verkligen grät av lycka för att vår utvecklare Damith skrivit några smått magiska kodrader. Otroligt!» forteller Per entusiastisk.

 Også Erik har høydepunkter han ønsker å løfte frem. Ikke overraskende er etableringen av det svenske søsterselskapet det største.

 «Oppstarten i Sverige er det definitive høydepunktet. Der har vi kommet utrolig langt på bare seks måneder. Det er virkelig gøy at vi som jobber i Norge har fått så fantastiske kolleger som både løfter og inspirerer oss» forteller Erik.

 IFS Cloud, som er siste versjon fra IFS, introduserer store endringer sammenlignet med tidligere versjoner. Align har allerede deltatt i tre IFS Cloud-prosjekter hos tre kunder i tre forskjellige bransjer fordelt på to land.

 «Den samlede kompetansen vi har på IFS Cloud har blitt betydelig styrket dette halvåret. Jeg overdriver ikke når jeg sier at vi har markedets mest oppdaterte og dype kompetanse på IFS Cloud» forteller han.

 Per legger til:

 «Vi berättade nyligen i en kort artikel på Linkedin om IFS Cloud. Kontakta oss om du vill veta mer! Det finns ett antal frågeställningar att ta hänsyn till inför just din spännande resa tillsammans med IFS. Och oss»

Vi og verden i første halvår

Vi er alle små i den store verden, og situasjon på resten av kloden påvirker oss. Erik og Per er samstemte når de forteller om det som har vært utfordrende i første halvår.

 «På ene siden har vi i begge land høykonjunktur, til tross for noen tydelige inflasjonsskyer på en ellers blå himmel. Likevel er det umulig å snakke om første halvår uten å nevne de forferdelige hendelsene i Ukraina» begynner Erik og Per fortsetter.

– Detta är en hemsk och cynisk invasion som direkt berör 50 miljoner människor. Genom ökad inflation och brist på viktiga basvaror drabbar den dessutom indirekt stora delar av världen. Vi sänder våra tankar till alla berörda och hoppas på ett snabbt slut på eländet.

– Flera av oss i det svenska teamet har knutit starka band med tidigare kollegor från Ukraina som nu är direkt påverkade. Det är förfärligt. Och overkligt, adderar Per.

 I butikker og på bensinstasjoner minner prisnivået oss om at ingen er helt uberørt av krigen. Myndighetene øker prisen på penger for å redusere inflasjonen, og det gjenstår å se om de bruker nok og riktig medisin.

 «Vårt felles syn er at de aller fleste IFS-kundene står fjellstøtt i møtet med den endrede virkeligheten, og at markedet er stabilt. Siden vi står skulder ved skulder med kundene våre, står også vi stabilt» forsikrer Erik.

 Tilvekst neste halvår

Første halvår er vel tilbakelagt. Gjennom neste halvår ønsker man å fortsette tilveksten i Sverige.

 «I långsammare takt än i vår sannolikt, men ändå. Fler kunder, och fler medarbetare. Vi ska dock inte bli 100+ IFS-konsulter. Vi ska inte tumma på kvalitet. Vi ska visa kunderna, och våra nya och kommande kollegor, att vi är en spelare att lita på. Enkla individer. Enkla avtal. Kompetenta människor. Med kunden i centrum. På kundens sida. Med glimten i ögat» sier Per.

 I Norge har Align en solid ordrereserve. Så selv om Align ikke har ambisjoner om å bli et stort konsulentfirma, og er døren alltid åpen for flere, dyktige medarbeidere.

 «Vi vil vokse, og bli litt yngre» smiler Erik.

 Tiårsfeiring til høsten

Høstens høydepunkt blir å markere at Align fyller 10 år.

 «Vi som er norske alignere skal invitere våre svenske venner til et hemmelig sted, en såkalt blåtur. Da skal vi ha bursdagsfest og sammen skal vi blåse ut de ti lysene på årets bursdagskake. Det ser vi virkelig frem til» avslutter Erik.

Align ønsker alle en riktig god sommer 😊