Elvia og Align utnytter mulighetene i IFS Cloud!

Elvia er Norges største nettselskap og er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten.

 

Align har samarbeidet nært med Elvia i mange år og i overgangen til IFS Cloud har Align bistått i forprosjektet, selve prosjektgjennomføringen og i den påfølgende forvaltingen av IFS Cloud. Align bistår Elvia med løsningsarkitekt, funksjonell rådgivere, teknisk arkitekt/buildplaceadministrasjon og utviklere.

 

IFS Cloud trigger noe viktige prinsipper;

 1. Alle aktører i økosystemet skal kunne bistå med CRIM (tilpasninger og konfigurasjoner).
 2. Løsningen skal forbli fremtidsrettet og «evergreen», noe som betyr at tilpasninger skal skje utenfor kjernen av applikasjonen for å lette oppdateringer og endringer.
 3. Elvia skal kontinuerlig forbli i forkant av teknologisk utvikling, sikre løpende forbedringer gjennom prosjekter, releases, og oppdateringer.

 

En av de mest signifikante endringene med IFS Cloud er bruken av RestAPIer som muliggjør forbedringer utenfor selve kildekoden. Enkelt sagt kan alle applikasjoner som støtter REST-API nå enkelt kommunisere med IFS Cloud uten større tilpasninger, feks. ved bruk av standardiserte low code-løsninger.

 

Et viktig aspekt med samarbeidet er at Align sin løsningsarkitekt er en integrert del av en større arkitektgruppe hos Elvia. Med sin spesialisering på IFS Cloud, arkitektur og metodeverk har løsningsarkitekten spilt en sentral rolle i å veilede Elvia med tanke på egne forretningsbehov og hvordan disse best kan løses – enten innenfor rammen av IFS, gjennom alternative systemer eller i Elvias egenutviklede løsninger.

 

I denne prosessen har også Aligns utviklere jobbet tett med utviklere fra andre selskaper, både for å analysere muligheter i IFS og for å utvikle optimale løsninger ved bruk av RestAPIer. Dette samarbeidet har vært og vil være avgjørende for å utvikle og implementere innovative løsninger uten tunge tilpasninger, slik at IFS Cloud løsningen forblir evergreen i form av regelmessige oppdateringer. Denne strategien er en nøkkel for å maksimere verdien av IFS og styrke evnen til å møte fremtidige behov.

 

Vi i Align ser frem til å oppnå nye forretningsmål sammen med Elvia.

 

Samarbeid er nøkkelen til suksess!

IFS Cloud innebærer valgfrihet, men også økt ansvar for deg som kunde. Du må ta viktige valg for forvaltning av din IFS-løsning, både for kortere og lengre sikt. I tidligere versjoner av IFS kunne det være krevende å få flere til å samarbeide om ens IFS-løsning, spesielt med hensyn til tilpasninger i applikasjonen. IFS Cloud gir kunden muligheten til å være i førersetet og invitere inn flere samarbeidspartnere som jobber sammen, side om side. I IFS Cloud er det kunden som eier sin løsning, også tilpasningene.  

Hvilke valg må man ta? 

Kunden må først og fremst velge hva de ønsker å gjøre selv og hva de ønsker å overlate til andre. Ønsker man å ha sterk styring og kontroll, med høy grad av involvering av egne ressurser, eller ønsker man å overlate «mest mulig» til en eller flere partnere? Svaret på disse spørsmålene vil være førende for hvilken partnermodell man velger, både for prosjekt og forvaltning. Ønsker man å kunne forvalte egen løsning, er det viktig å bygge kompetanse, og ta ansvar, allerede i prosjektet. 

IFS Cloud har en ny arkitektur. Kundens løsning skal forvaltes på tvers av «Build Place» og «Use Place». Hva skal ligge hvor og hvordan sikres kvaliteten av den totale løsningen? Og hvordan skal man håndtere oppdateringer til nye versjoner på en effektiv måte? 

En eller flere partnere? Hva er rett modell for deg? 

Du tenker kanskje at det vil være enklere å lykkes hvis man kun har én partner? Det blir mindre koordinering, klarere ansvarslinjer? Slik kan det være, men det har også flere fordeler å ha flere samarbeidspartnere. Å ha flere leverandører øker fleksibiliteten og tilgangen på riktig kompetanse til rett tid. Og økt konkurranse gjør at alle aktørene må være skjerpet.  

Hvis du velger å sette bort prosjektet/ forvaltningen til én partner, så er det viktig at denne partneren åpner for ALLE aktørene i økosystemet. Unngå å bli fanget av en monopolist! 

God styring er nøkkelen til suksess! 

Uansett hvilken partnermodell du velger, så vil vi hevde at veldefinerte løsningsprinsipper og en solid styringsmodell er viktigere enn noen gang. Både for å lykkes med et IFS Cloud prosjekt, og for å sikre at løsningen virkelig forblir «Evergreen» i forvaltningsfasen.  

Har man et godt forvaltningsregime, med veldokumenterte prinsipper og rutiner, så blir man også mindre leverandøravhengig og står friere til å bytte leverandør(er).  

Så hva slags samarbeidsmodell skal du velge? Det finnes ingen fasit, ikke ett svar som er rett eller feil. Du må velge den veien som passer best for deg og din bedrift. Det viktigste er å gjøre en vurdering og ta et bevisst valg.  

Align har god erfaring med å hjelpe kunder med å definere grunnregler og rammeverk for prosjekter der flere parter jobber sammen. Vi ser at stadig flere kunder opplever økt verdi gjennom samarbeid med flere. 

Lykke til! 

Erik Nøkleby Holth – Han som digger mennesker, forretningsmodeller og som virkelig lever etter våre verdier!

Erik Nøkleby Holth. En som digger mennesker og forretningsmodeller.  Han som oppriktig bryr seg og som tar vare på de rundt seg. Han som hver morgen møter deg med et smil og en diger bamseklem. Så hvem er han?

Bakgrunn/karriere 

Jeg vokste opp i Västra Frölunda i Göteborg. Flyttet som åtteåring til familiegården Huseby i Østfold. I løpet av en sommer gikk jeg fra å være bygutt til å leve livet på en bondegård på landet. Jeg begynte tidlig å jobbe med skog og mark og var medlem i 4H. Begynte også tidlig med å trene jevnlig. Senere begynte jeg på Befalsskolen for Kavaleriet etterfulgt av Luftkrigsskolen. Årene i Forsvaret lærte meg å tåle ubehag uten å miste piffen, noen militære ferdigheter og samspill med andre i – noen ganger – krevende forhold. 

Men det var først da jeg begynte å jobbe i IBM innen salg at jeg profesjonelt kom hjem. Etter hvert fikk jeg større og viktigere kunder, men samtidig følte jeg at det ble mer og mer upersonlig. IBM var på den tiden en stor, proff og upersonlig maskin. 

 

Hvorfor ble Align etablert av dere? 

I 2007 startet jeg i IFS og ble raskt forelsket i kulturen. Den gang fokuserte IFS mye på ansatte og kunder.  

 I 2012 bestemte en gjeng av “band of brothers”-kolleger å etablere Align for å prioritere kunder og ansatte aller høyest. Vi hoppet av toget i fart og ønsket å skape noe som lå nærmere våre egne verdier. 

 Vårt mål å skape en idealbedrift – intet mindre! Vi ønsket å bli styrt av våre verdier og aldri bryte dem. Hvis vi noensinne måtte gå på kompromiss med disse verdiene, mente vi – og mener fortsatt – at det ville være bedre å legge ned selskapet enn å gi etter for trykket. 

 Til vår glede oppdaget vi at all oppmerksomhet på fornøyde kunder og fornøyde ansatte er en vinneroppskrift. Vi ser derfor ingen grunn til å endre våre prioriteringer.  Vi strekker oss alltid etter å gjøre vårt beste, og er egentlig aldri helt fornøyd. Vi snakker minst mulig om tall. Fokuset vårt ligger på hvilke skritt vi kan ta videre. Vårt fokus er på det som påvirker tallene, ikke sluttresultatet. Dette har paradoksalt nok gitt veldig godt sluttresultat! 

 Vi tror at mennesker trumfer systemer og prosesser. Det er et paradoks all den tid vi primært jobber med systemer og prosesser. Derfor er målet vårt at Align aldri skal bli større enn at vi fortsatt både kan være både venner og kolleger. 

 

“Vårt mål er å skape en idealbedrift styrt av våre verdier – og aldri bryte dem!” 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Her føler jeg det passer å nevne verdiene våre.  

 • Ansvarlig: Det er avgjørende at kolleger og kunder kan stole på meg. At ord og handling henger sammen! 
 • Nysgjerrig: Min nysgjerrighet retter seg ikke mot teknologi, men heller mot mennesker og forretningsmodeller.  
 • Omtenksom: I Align ønsker vi ikke å bli større enn at jeg kan “slå armene rundt” kollegene mine. Det handler om å ta vare på hverandre og skape et fellesskap. 

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Dagene går i kundedialog, samtaler med kollegaer, økonomi og mye mer.   

Hadde jeg vært en friidrettsutøver hadde nok 10-kamp vært min greie. Min typiske arbeidsdag er ekstremt variert – og jeg elsker det! Jeg har nok verdens beste jobb. 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Align! Når jeg ser tilbake på det var vi utrolig modige tilbake i 2012. Heldigvis visste vi lite av hva dette ville kreve av oss i etableringsfasen (som varte i fem år). Jeg er skikkelig stolt over det vi har skapt sammen. Et annet høydepunkt er etableringen av Align AB og samarbeidet med Fredrik og Per og resten av gjengen i Sverige. Helt herlig! 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i livet? 

Jeg har 4 store høydepunkt i livet – da jeg møtte Kristin og da vi fikk våre 3 barn (nå 23, 21 og 18 år). 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Kollegaene mine, og alle de utrolig hyggelige kundekontaktene jeg snakker med i løpet av en arbeidsuke. Det å kunne jobbe med dyktige mennesker som vil hverandre vel er ren luksus. 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke er å gjøre hverdagslige ting med mennesker jeg er glad i. Enten det er privat eller på jobb. 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb?  

Fysisk aktivitet. Foretrekker egentlig alt fra rolige kvelder til ulike aktiviteter alene eller med min Kristin (som jeg har vært gift med i snart 25 år).  

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Det er vel her jeg skal svare noe jobbrelatert, men svaret er at jeg elsker langhelger. Gjøre hverdagslige ting, trenger ikke spektakulære ting for å ha det bra. Så lenge jeg er rundt mennesker jeg er glad i er alt fint, og da er hva vi gjør sammen faktisk helt underordnet. 

Ole Westerby – En positiv optimist med lidenskap for teknologi og et øye for detaljer

Ole Westerby. En positiv optimist med lidenskap for teknologi og et øye for detaljer. Prosjektlederen som besteg Japans høyeste fjell, dagen før Go-Live. Han sprer glede og godt humør og er en stor bidragsyter til Aligns fantastiske miljø. Men hvem er han?

 

Bakgrunn/karriere 

Jeg er opprinnelig maskiningeniør fra NTH, utdannet i 1987. Jeg startet karrieren i et lite datafirma som utviklet et tegneprogram med 2D og 3D muligheter. Vi brukte grunn-programmet til å lage kjøkkeninrednings-program, og jeg laget alle skapene og frontene for kjøkken-produsenten JKE. Dette var en spennende tid da vi begynte å jobbe med 3D. Jeg har alltid vært interessert i data og programmering, og der fikk jeg utløp for utviklersiden av Ole (som for øvrig ikke er velutviklet).

Firmaet ble senere kjøpt opp av ABB, og ble en del av EB Comdata. Her jobbet jeg som ingeniør og prosjekterte vanningssystemer i Libya.

Etter dette gikk veien videre til Esso Norge AS. Jeg jobbet der som prosjektingeniør i noen år og fikk benyttet Maskiningeniør-evnene, med prosjekter på Essos tankanlegg i Norge. Et av de største prosjektet var å implementere fargetilsetting på avgiftsfri diesel etter krav fra myndighetene.

Da Esso de skulle implementere SAP i Europa, var jeg med fra supply/logistikk siden sammen med 250 andre forretningsfolk fra Esso i Europa og 350 konsulenter fra Anderson Consulting samlet i Brussel for implementering i hele Europa.

Etter hvert fikk jeg større ansvar, og var leder for raffinering og supply-implementeringen av ExxonMobil sin SAP-løsning i Sørøst-Asia. Jeg var der i to år med familien før jeg vendte tilbake til Brussel. Da ble det bestemt å ha et «Center of Excellence» for SAP i Esso, hvor jeg var i to år før jeg ble ansvarlig for «SAP Supply Chain Support»-organisasjonen globalt. Jeg var der i noen år før jeg ble prosjektleder for global implementering av SAP TSW. Japan var pilot-land så det ble mye tid i Tokyo.

Jeg returnerte til Norge i 2016, og Esso’s operasjoner i Europa ble kraftig redusert over en periode på 4-5 år.I 2021 ble jeg pensjonert fra Esso etter 30 år med dem. I søken etter noe nytt, kom jeg i kontakt med en person ved navn Nora Skauen. Jeg søkte opp Align på Google og lot meg overtale til å møte dem. Det var en stor overgang fra å jobbe i et globalt konsern med 90 000 ansatte til et lite firma med 16 ansatte, men jeg er utrolig glad for at jeg tok det steget!

 

Tre ord som beskriver deg?

Positiv optimist (enda mer enn en vanlig optimist)

Veldig teknisk interessert

Detaljorientert (kan jo være både positivt og negativt). Jeg trigges av det å skjønne detaljene og graver meg gjerne dypt ned i ting.

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?

Jeg er for tiden engasjert i et prosjekt som nærmer seg testfasen, noe som innebærer mange møter. En typisk arbeidsdag for meg består av tre timer med møter om formiddagen, etterfulgt av en to timers periode for lunsj og «ekte arbeid» (les: ikke møter). Ettermiddagen er igjen fylt med fire timer med møter. Når jeg jobber hjemmefra, tar jeg meg tid til å lage middag til min kjære kone, som vanligvis kommer hjem litt før 19.

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren?

Dagen før lanseringen av den en ny SAP-modul (TSW) i Japan, besteg jeg og 4 andre i prosjekt-ledelsen Mount Fuji for å roe nervene til de japanske kollegene mine. Man kan jo ikke bestige Mount Fuji dagen før Go-Live om man ikke har full kontroll?

 

Hva er det beste med å jobbe i Align?

Det er menneskene som utgjør forskjellen, og det er fordi de er som de er. Det er mange fantastiske aspekter ved dette. Jeg føler meg virkelig verdsatt. Det som er spesielt med Alignerne er deres utrolige dyktighet innenfor sine fagfelt. Alle er åpne for å dele kunnskap og diskutere saker for å komme frem til gode løsninger. Ingen har en skjult agenda. Hos Align er det en ekte glede over arbeidet vi gjør. Det er en ekte tillit blant oss og vi er åpne. Hvis noe ikke går som planlagt, er vi ærlige om det, og alle har det samme fokuset: å forbedre kundens situasjon. Dette er en gjennomgående kultur i Align. Våre ledere er veldig gode på å fremheve dette og fokusere på våre verdier. Et annet viktig aspekt er fokuset på balansen mellom arbeid og fritid, noe som faktisk fungerer.

 

«I Align er det menneskene som utgjør forskjellen, og det er fordi de er som de er»

 

Hva er hverdagslykke for deg?

Gjøre ferdig en dag på jobben, treffe barnebarnet, spise middag med kona og deretter ta en skitur i mørket (gjerne alene) etterpå.

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb? 

Å være med Birthe (kona mi) ute. Gå tur, snakke om dagen og få frisk luft. Jeg er glad i aktivitet enten det er ski eller sykling. Jeg er også glad i å være på hytta. Vandring i Jotunheimen er magisk.

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den?

Jeg ville sannsynligvis ha sovet lenge (helt til klokken 08:30). Etter det ville jeg ha kommet meg ut. Kanskje jeg ville ha syklet til Hakkloa-dammen. Der ville jeg ha spist en matpakke og en øl. Deretter ville jeg ha syklet hjem igjen og laget et grillmåltid til familien min som skulle komme på middag. Resten av kvelden ville jeg ha sittet ute på terrassen og nytt middagen sammen med familien.

Per-Egil Josten – Han som trives så godt på jobb at han egentlig ikke gleder seg til helg!

Per-Egil Josten. Hans som har fått “Oscar” for sin innsats og som elsker å jobbe i Align der han har frihet, gode kollegaer og spennende utfordringer. En sympatisk, hyggelig og strukturert fyr – en ekte Aligner! Men hvem er han? 

Bakgrunn/karriere  

Jeg begynte min karriere i en plankebutikk, men endte opp med å studere IT på Bekkestua etter et tips fra moren min. Planen var opprinnelig å bli flyver eller politi. Webutvikling var populært på den tiden, så jeg fikk min første jobb som utvikler hos NOCOM, som leverer Centura. Der lagde jeg blant annet en komplett webshop til NAF i 1998. I 1999 begynte jeg i IFS, der jeg startet å jobbe med report designer under ledelse av Ragnar Andersen. Han likte at jeg hadde erfaring fra plankebransjen, siden han var ansvarlig for handel og kontor i IFS. Jeg var blant annet involvert i mange prosjekter for Moelven, der jeg var både utvikler, TPC og rådgiver. Jeg jobbet også en stund for Wilhelmsen. I 2001 tok jeg en mastergrad, og i 2009 ble jeg leder for IFS utviklerteam i Norge og på Sri Lanka, som besto av ca 30 personer. Etter 13 år i IFS, var jeg med på å grunnlegge Align i 2012. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Sympatisk, praktisk og må ha full oversikt. Særlig før større beslutninger skal tas.  

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Veldig varierende og uforutsigbar.  

Jeg har i mange år ikke visst hva jeg skal gjøre i morgen eller neste uke. Så jeg tar det som det kommer.  

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Jeg ble på et tidspunkt leid inn av en konkurrent i bransjen, som konsulent i et globalt migreringsprosjekt. Som takk for min innsats, fikk jeg en gullstatue – Oscar – fra kunden som står på kontoret den dag i dag. Jeg har også elsket alle de lange nettene med Trygve under Go-Live. 

 

«Jeg elsker hverdagen min akkurat som den er!»

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Gode kollegaer! Frihet på alle nivåer.  

Vi bestemmer vår egen blåtur og vi bestemmer vår egen hverdag. Vi har en flat struktur, så alle får delta i beslutninger. Jeg synes det er spennende og morsomt å drive med utvikling og knekke nøtter. Dagen går veldig fort når jeg koser meg med diverse utfordringer hos kunder. Jeg rekker knapt å spise, for jeg er så engasjert i det jeg jobber med.  

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Livet i seg selv er veldig godt. Jeg stortrives med livet akkurat nå. Jeg trives så godt på min arbeidsplass at jeg gleder meg egentlig ikke til helg. 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb?  

Jobbe… Barn, hage, båt, ski og trene.  

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Jeg føler ikke jeg har behov for en ekstra dag i uken. Elsker hverdagen min akkurat som den er! 

Getting Started with Microsoft Power Apps with IFS Cloud

Staying ahead of the competition is crucial in today’s drastically evolving business landscape. Every organization is pursuing innovative strategies to enhance efficiency and productivity. IFS Cloud is one crucial piece of the enterprise digitalization journey, and with Microsoft Power Apps serving as the integration platform, it is possible to build mobile apps or automate business processes enriched with AI capabilities.

What is Power Apps?

PowerApps is an enterprise low-code application platform by Microsoft, and it provides a rapid development environment to build custom business apps without the need for coding expertise. Using Power Apps, you can create cross platform business applications through a simple drag-and-drop interface, workflow automation and pre-built AI models.

Power Apps and IFS Cloud

With the API driven architecture of IFS Cloud, extending on the outside and seamlessly integrating external systems like Power Apps is a breeze. Power Apps enable connecting to other external systems using connectors and we could create a custom connector to integrate IFS Cloud according to the needs.

IFS Cloud - PowerApps
Connecting IFS Cloud with Power Apps platform

 

In this post, we’ll discuss on how to connect IFS Cloud with Power Apps platform and create a simple, custom-made mobile app within few minutes!

Microsoft Power Apps documentation is a good starting point to setting up everything you need to develop on Power Apps. If you are new to Power Apps, it’s better to spend some time on reading the concept and setting up Power Apps platform for developments.

In this article we’ll discuss following key topics.

 

IFS Projections and Custom Connector

Key component of connecting PowerApps to IFS is the custom connector. A custom connector is a wrapper around a REST API that allows Logic Apps, Power Automate, or Power Apps to communicate with 3rd party APIs. In IFS terms, a Projection is equivalent to a RESTful API and you can find all the information about the API specifications, documentation using API Explorer in IFS Cloud.

There are two ways to create the custom connector for an IFS projection.

 • Build the custom connector using the OpenAPI specification which can be found in API explorer
 • Identify the projection calls you need for the integration and build the connector from scratch

 

OpenAPI specification for an IFS projection is usually heavy with many API operations which covers a business functionality within IFS Cloud. If we create the Power Apps connector using projection OpenAPI specification, you could end up creating a connector with many unwanted operations. Therefore, the best approach is to identify specific API operations and create the connector from the scratch according to your needs.

In this example, we are planning to create a simple Power Apps mobile application where a user can search a Master Part  in IFS Cloud by description and get the part details.

As the first step, we can simulate what we need in our app in IFS Cloud to find the information we need using the log window or browser network debugger

 • IFS Projection: PartHandling.svc
 • Projection Operation: PartCatalogSet
 • HTTP Verb: GET

 

We can use the API documentation in IFS Cloud API explorer to identify the URL, request/response samples and HTTP headers which are required to make the request from a 3rd party application

 

Create IAM client for Authentication

Now we have identified the API operations we need to build the connector. Next step is to create the IAM client in IFS Cloud for authentication. We are building an app for IFS end users, where a user must authenticate with IFS for using the app. This can be done by using the End User Authentication (Authorization Code Flow).

Go to IFS Cloud > IAM Client Details, create a new client. Give a client ID, description and save.

Keep the Redirect Uri blank for now. We will fill this after creating the custom connector. Copy the secret after creating the IAM client to be used in the PowerApps connector.

 

Creating the Power Apps Custom Connector

Next step is to start building the connector in Power Apps platform to connect to the IFS Projection and the operation we have identified above.

Microsoft documentation Create a custom connector from scratch is a good starting point to understand what a custom connector is and all the prerequisites needed for building one.

Go to your PowerApps environment and in the left panel, go to More > Discover All

On the discover page, you could see the link to custom connector inside the Data card.

On the New custom connector dropdown, select Create from blank.

Give a name for custom connector and in the wizard, enter the host and path to the projection in the General Information

 

In the Security step, choose OAuth 2.0 as authentication type.

Fill the client ID and secret from the IAM client which we created above. Enter the Authorization, Token and Refresh URLs.

In the Definitions step, you can add the API operations for the connector.

We have only one operation in our connector, which is to search part by description

 • Operation ID: PartCatalogSetSearch
 • Request: Use Import from sample and paste the projection call to search part by description.
  https://your-ifs-host/main/ifsapplications/projection/v1/PartHandling.svc/PartCatalogSet?$filter=(startswith(tolower(Description),'mf'))
 • Verb: GET

 

In the Response section, use add default response and paste a sample response from projection API documentation.

Press the Create connector on the wizard to finish the setup.

Upon creating the connector, it will reveal the Redirect URL in the security tab. copy that and add as Redirect Uri in IFS IAM client created above.

Now it’s time to test our connector! Go to the Test tab and Create a New connection. If everything is setup correctly, you will be directed to IFS login screen. enter credentials and create a new connection. Use the same filter condition and see if you can see the response.

Creating the PowerApps mobile App

It’s time to create the app. We are creating a Canvas App with a gallery and not going into details on how to create the app since there are tons of material can be found to create power apps.

On the Data section, select the connector we created and add as a data source.

Our App has a Text Input to enter the part description, a search button and a vertical gallery to show the response data.

In the Button function, We can call the PartCatalogSetSearch operation in the custom connector and put the response in a collection named partCatalogCollection.

Button function:
ClearCollect(partCatalogCollection, 'IFS-PartHandling'.PartCatalogSetSearch({'$filter':"(startswith(tolower(Description),'" & TextInput1.Text & "'))"}).value)

 

Set the data source of the vertical gallery to partCatalogCollection and then you can add fields from the result set.

Now it’s time to test the app in action!

Save, and Preview the app (F5). Change the layout to mobile to see the real feeling of your app 🙂

 

Once the app is completed, it’s possible to Publish and distribute to the other users in the organization.

Summary

By integrating IFS Cloud with Power Apps, you can unleash the potential of the Microsoft platform and build tailor-made applications for your organization and user requirements. Power Platform has over 600+ connectors if you need to couple with other systems and pre-built AI models to cater your unique business needs.

At Align Consulting, we are experts in leveraging the cutting-edge extendibility capabilities of IFS Cloud to seamlessly integrate with powerhouse platforms like Power Apps. We are there to help crafting bespoke, industry-grade applications that perfectly align with your unique business needs and fit for the future🚀.

Contact us today to learn more and embark on your innovation journey💡.

Contact Us – Align Consulting

By

Damith Jinasena

En liten refleksjon rett før sommeren

Stor takk til alle dere kunder og samarbeidspartnere som vi i Align har hatt gleden av å  jobbe tett sammen med det siste halvåret!

 • Align har samarbeidet med 39 kunder hittil i år
 • Over 40 prosent av vår tid har vært knyttet til IFS Cloud
 • IFS Cloud gir våre kunder store muligheter

 

Vi gleder vi oss allerede til det som venter oss på andre siden av sommeren

For oss innebærer høsten både å fortsette med eksisterende oppdrag, samt påbegynne nye. Ikke minst venter spennende dypdykk innen ny teknologi. Hvorfor? IFS Cloud i kombinasjon med ny teknologi gir store gevinster hos våre kunder, og der ønsker vi å være i forkant.

I et større perspektiv er vi forferdet over at et land i vår nærhet fortsatt er utsatt for krig. Det var surrealistisk i fjor, og det er dypt tragisk at det fortsetter og at ingen løsning er nær. Våre tanker går til dere i Ukraina!

Tilbake til Align:

Vi gleder oss til å stå stødig ved våre kunders side også denne høsten – uansett IFS-versjon.

Nyt en velfortjent sommer. Lad batteriene. Det tenker vi gjøre!

Vi ses snart!

Nora Skauen – Hun som helst ser at livet skjer i høyt tempo!

Nora Skauen. Hun som lever livet i et forrykende tempo og som ser et snev av konkurranse i det meste. Hun som brenner for teknologi, og som med sin kunnskap og engasjement er primus motor for at vår utvikling settes i system.  Men hvem er hun? 

 

Bakgrunn/karriere  

Jeg har mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Etter studiet startet jeg min arbeidskarriere i Accenture der det første prosjektet var et SAP-prosjekt. Det første året var jeg programmerer, deretter jobbet jeg med konfigurering og prosjektledelse.  

Etter 10 år i Accenture startet jeg i SAP Norge. Her jobbet jeg først som prosjektleder, så leveranseansvarlig i Norge og til slutt nordisk leveransedirektør.  

I september 2017 begynte jeg i Align og leder nå selskapet sammen med daglig leder. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Pådriver, bestemt (og noen vil kanskje si litt sta?) – men også omtenksom 😊. Er opptatt av fremdrift, men også at alle har det bra på jobb 

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

En typisk dag starter litt tid med mail og gjennomgang av kalender før mange ulike møter. Min hverdag er en herlig blanding av Align interne saker, og kundemøter. Det blir dermed mange ulike tema og problemstillinger.  

Nå om dagen er går det meste av tiden til rådgivning mht. IFS Cloud. Trives veldig godt med å drøfte muligheter og alternativer med kunder, og å hjelpe dem å ta valg for fremtiden. 

Jeg jobber også med rekruttering og videreutvikling av Align. Vi lurer stadig på hva vi skal bli «når vi blir store» 😊. Vi har mye å gjøre, og en av mine oppgaver er å sørge for at vi også setter av tid til egenutvikling, utforskning av ny teknologi og mulige nye tjenester fra Align. Dette kaller vi Align Labs. Vi ønsker ikke å være fullt fakturerbare, men holder av tid til utveksling av kunnskap og felles utforskning av nye muligheter.  

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Det har vært mange høydepunkter. Men det å bli manager i Accenture var en milepæl. Både fordi det var etter relativt kort tid, men også fordi det var et resultat av målrettet arbeid. Deretter var det en milepæl å få stillingen som nordisk leveransedirektør i SAP.  Utrolig spennende og lærerikt å få være en del av nordisk ledergruppe i et så stort selskap.  

Så var det definitivt et høydepunkt å starte i Align og bli medeier. Det er svært spennende å være med å drive et lite konsulentselskap. Alt kommer så tett på, og man jobber så nært – både mht. kollegaer og kunder. 

 

«Noe av det beste med å jobbe i Align er at alle har felles mål – å gjøre det beste for kundene våre!» 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Herlige kolleger, med stort engasjement for faget sitt – og som alltid vil få til gode løsninger for kundene! Vi er en gjeng med masse godt humør og det er mye latter på jobben og vi bryr oss om hverandre. Vi er en bra blanding av ulike personligheter med felles verdier og der alle har felles mål – å gjøre det beste for kundene våre! 

Ikke minst er det deilig å være uavhengige og eie oss selv. Vi bestemmer selv hva vi gjør og hvordan vi utfører businessen. Ingen investorer som krever stadig større avkastning osv. En stor overgang fra en hverdag i et større konsern, og som for meg er utrolig viktige trivselsfaktorer.  

Det er så digg med Align – at ting går raskt, det er kort vei til ressurser og dermed lett å få hjelp og få iverksatt ting 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke er å løpe ut i skogen eller langs sjøen. Jeg liker å konkurrere og løper orientering i helgene med familien (mann og to døtre). 

Er generelt aktiv og er en konkurranseperson – når en situasjon har en “flavour” av konkurranse, hentes uante krefter frem 😉 Konkurrerer nå hver tirsdag, gleder meg til det og presser meg til jeg er gul og blå.   

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb?  

Liker å benytte tid til å trene, og å slappe av foran TV’en med krimserier eller filmer! Er også veldig glad i komme ned på hytta i Larvik og sitte på terrassen og se utover sjøen mot Svenner fyr! 😊 

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den?  

Ut i skogen, orientering, være ute. Det gir meg masse energi og det er der jeg trives best.  Ekstra gøy når jeg kan dele en felles interesse med familien. Vi bruker mye av fritiden sammen, og liker kombinasjonen av å oppleve nye steder og å være aktive sammen 😊 

Øivind Wethal. Han som digger whisky og raske biler!

Øivind Wethal – mannen med forkjærlighet for whisky og biler, dog ikke samtidig. Han som alltid smiler, er evig optimist og hvor ordet nei sjelden benyttes. Hvem er han? 

 

Bakgrunn/karriere  

Jeg er utdannet siviløkonom fra BI, uteksaminert i 1986 

Etter BI ventet førstegangstjenesten. Den avtjente jeg som programmerer i Luftforsvaret, og ble værende som sivilt ansatt i nærmere 10 år. Det var gjennom denne jobben jeg kom i kontakt med IFS for første gang.  

Etter Luftforsvaret gikk jeg til Teleplan, før jeg startet for meg selv som konsulent innen IFS Applications. Etter seks år som selvstendig begynte jeg å jobbe for IFS Norge i 2004. Der jobbet jeg frem til 2016 da jeg startet i Align Consulting. 

 

Tre ord som beskriver deg? 

Positiv 

Nøyaktig 

Løsningsorientert  

 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag? 

Hver eneste arbeidsdag begynner med en plan som jeg vet vil bli endret i løpet av dagen. 😊 Jeg har gleden av å få jobbe med mange kunder og med alt fra prosjektarbeid til ad hoc oppgaver. Dagene preges av høyt tempo, skiftende temaer og alltid nye utfordringer! Ingen dager er like. 

 

Trekk frem et stort høydepunkt i karrieren? 

Jeg syns det er vanskelig å bare trekke frem ett, når jeg har fått være med på mye. Men noen av høydepunktene er: 

Under tiden i Luftforsvaret ledet jeg arbeidet med å ta fram kravspesifikasjonen innenfor fagområdet Vedlikehold, på tvers av alle våpensystemene i forsvarsgrenen. Å se den materialisere seg som en løsning i IFS var spennende. 

Når jeg startet i IFS ventet en periode hvor jeg pendlet til Libya for å implementere IFS hos det statlige, libyske kraftselskapet GECOL. Dette var kort tid etter opphevelsen av handelsblokaden i 2004, og IFS var blant de første utenlandske aktørene som var på plass. 

Siste jeg vil trekke frem er når jeg begynte i Align, utrolig gøy og det har vært og er en fantastisk reise. 

 

Hva er det beste med å jobbe i Align? 

Ingen tvil – det er folka, kulturen og kundene!  

Uformelt, samtidig som det er faglig utfordrende.  

 

«Det beste med å jobbe i Align er folka, kulturen og kundene!» 

 

Hva er hverdagslykke for deg? 

Hverdagslykke for meg er å komme seg ut på tur og få frisk luft, helst sammen med samboeren min, Mona. Så avsluttes dagen i sofaen med en god serie eller film – bare slappe helt av og koble ut. 

 

Hva foretrekker du å gjøre etter jobb? 

Være sosial, god mat og vin med venner, kjøre en tur i sommerbilen (les: Jaguaren, red.anm.) – bare cruise rundt med taket av og la tankene fly, og ikke minst hytta på Gålå. 

 

Hvis du hadde hatt en ekstra dag i uken, hvordan hadde du brukt den? 

Da hadde jeg brukt mer tid med barnebarn, og ellers på hobbyer som jeg har for lite tid til – whiskysmaking, reiser, og mer tid på hytta med turer i fjellet til fots, på ski eller sykkel. 

IFS Cloud from a Developer’s Eye

It has been over 8 months since I started my first cloud development, and it has been a nice journey with many new things to learn; challenges and new processes to adopt. Here is my retrospective experience and some useful tips, coming from me and my colleague Asbjörn Brekke, for those stepping into IFS Cloud development.

Things I liked most

Even though I worked with IFS developments for a considerable time, it was not an easy step for me to get things started since IFS Cloud development comes with a big technical leap and different tool set to adapt. But once the basic setup was done, I started to feel more comfortable since one big change in cloud development is that developers can work from the local workstation rather than a virtual desktop.

One thing I like about developing in IFS Cloud is the new web-based client framework. It gives much freedom to the developer to choose between different layouts, controllers, and design patterns. We can produce modern interfaces with rich user interface controllers in such a quick time in IFS Cloud.

Integration capabilities of IFS Cloud has been drastically improved and it’s nice to see that IFS is moving towards open standards. Hence, now we can think of many new ways of interacting with IFS through integrations.

Another plus point in IFS Cloud development is the use of git and Azure DevOps. We can do more collaborative developments, and it is possible to do unit testing in sandbox environments and identify errors before delivering to the customer. Therefore, my overall conclusion is I believe developers can deliver more quality products in IFS Cloud than in previous versions

Points for improvements

When writing this, it has been only four major releases made in IFS Cloud. Admittedly, I’m pretty impressed by the speed it evolved through that short period of time. However, I believe it has a long way to go as well.

Performance is one of the key areas which I believe should be improved in IFS Cloud. There are two folds of performance, user performance and data performance. As developers it’s our responsibility to consider the performance impact and use new design patterns for optimized user performance.  I do hope IFS will address the data performance problems which we’ve experienced on many occasions.

An area I experienced being difficult in IFS Cloud is debugging. Since most of the code is generated, a simple mistake could lead to errors, and it could take more effort for troubleshooting. Consequently, improved debugging capabilities would be helpful indeed.

Some Useful Tips

IFS Cloud has a future proof design and under the hood it carries lots of new capabilities and potential which were not there with older versions of IFS. Developing in IFS Cloud involves new thinking, and new learning. Here are some tips which I think will be useful to get the maximum benefits from IFS Cloud developments:

 • Have a good design – Having a good design is the key to success in any development. When it comes to IFS Cloud, design plays a major role since then you can wisely decide which building blocks you need to use in early stage, since changing the core logic could be a heavy effort

 

 • Think Evergreen – With IFS Cloud, IFS is moving towards an evergreen software concept. In a nutshell, that means IFS will release feature update releases twice a year, and frequent service updates. We must take that into consideration and try to avoid any developments which would disrupt IFS core logic. For example, sometimes we could provide a quick solution for a customer need by overtaking the IFS code, and the modifying it. But then, with each service or feature update, we would have to check our code and might need to do re-work to adopt to IFS changes. This would lead to high maintenance cost in the long run. Hence, we need to think smart and design our solutions to have minimal impact on the IFS core logic.

 

 • Re-Use Existing code – IFS Cloud encourages making reusable code and it can be seen everywhere in IFS core developments. Most of the time you could find the needed pieces if you look carefully into how the developments are done. It could save a lot of time and effort and cope with the evergreen concepts.